The relevant unique factors and issues affecting family businesses in general

Theron, Gerhard (2000-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Family businesses are increasing in the western societies. They will continue to play an important role in most economies. There is a growing interest among young people to get involved in family businesses. It is therefore important that issues and factors influencing the behaviour of family businesses be highlighted and understood by those interested in family businesses. This study investigates the dynamics in family businesses and concludes on the issues of remuneration, conflict and succession. The family business is a composition of two complex systems, family and business, with at its lead an entrepreneur. Entrepreneurs are the "green barets" of our economy, they are the people with guts, who survive on a mixture of unwarranted confidence and blind hope. This study focused on the issues of remuneration, conflict and succession as described in literature. Founders/managers should be sensitive to these issues and the management thereof. The emotions involved in family businesses make them unique compared to other businesses. Businesses that fail to address these issues will experience more problems than businesses which proactively deal with the issues. The results of this research indicate that family business globally experience similar dynamics. It is suggested that founders/managers make an effort to uncover the issues threatening the health of their business and address them.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Familie ondememings is aan die toeneem in die westerse gemeenskappe. Dit het in die verlede en sal soveel te meer in die toekoms 'n belangrike rol vertolk in meeste ekonomië. Daar is 'n toenemende belangstelling onder jong entrepreneurs in familie besighede. Dit is dus belangrik dat die realiteite en faktore wat in familie besighede teenwoordig is, onder entrepreneurs se aandag gebring word sodat hulle nie oningelig is nie. Hierdie studie het juis ten doel om die sake rakende konflik, vergoeding en opvolging na te vors. Familie besighede is die samevoeging van twee komplekse sisteme naamlik familie en besigheid, met 'n entrepeneur aan die stuur van hierdie kombinasie. Entrepreneurs word beskou as die baanbrekers van die ekonomie, hulle beskik oor deursettingsvermoë, geloof en hoop. Hierdie tesis beskou vergoeding, konflik en opvolging vanuit 'n literatuur oogpunt. Dit is van kardinale belang dat stigters/bestuurders van familie besighede sensitief is vir hierdie aspekte en dit bestuur. Die uniekheid van familie besighede stem van die emosies daarbinne af. Besighede wat versuim om aandag aan hierdie dinamika binne familie besighede te gee, kan meer algemene probleme verwag as die besighede wat wel proaktief optree. Hierdie studie kom tot die gevolgtrekking dat familie besighede oor die wêreld heen soortgelyke probleme ervaar. Daar word voorgestel dat eienaars/stigters/bestuurders daadwerklik aandag gee aan die faktore en realiteite wat die gesondheid van familie besighede bedreig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/52015
This item appears in the following collections: