The development of a framework for the practical application of change leadership principles in a project context

Kromhout, C. J. H. (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Powerful macro-economic forces (of which technology is the main driver) are propelling organisational change. As the rate of technological change accelerates, new threats and opportunities arise more frequently, spurring the need for more rapid organisational change. According to various studies the success rate of major change initiatives is deemed to be very low. The need for accelerated change and the low success rate of the change initiative attempts to date indicate a dire need for practical change leadership competencies. This study project makes a contribution towards that need by providing a practical framework, making it easier for change leaders, sponsors and change agents to apply change leadership in the context of a project. A meta-analytical study of change leadership principles, as described by some of the leading authors on the subject, provides various insights into the high failure rate of change initiatives. The synthesis of their recommendations culminates in the description of ten critical success factors for organisational change. Each critical success factor is expanded into tasks with detail that will aid the execution thereof. Linked to the states of change, the critical success factors and accompanying task detail form a practical framework for change leadership.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Makro-ekonomiese kragte (waarvan tegnologie die grootste invloed het) dryf die versnellende tempo waarteen organisatoriese verandering tans moet plaasvind. Die tempo waarteen tegnologie verander skep toenemend nuwe geleenthede en bedreigings vir organisasies, wat die behoefte na vinnige reaksie en snelle verandering verhoog. Verskeie studies bewys dat die meeste veranderingsinisiatiewe egter onsuksesvol is. Die groeiende behoefte aan 'n vermoe om vinnig te kan verander en die lae vlak van sukses dui daarop dat 'n groot behoefte in organisasies bestaan vir praktiese veranderingsbestuur vaardighede. Hierdie werkstuk lewer 'n bydrae tot die bevrediging van die behoefte deur 'n praktiese raamwerk daar te stel wat leiers en agente van verandering sal help om die beginsels van veranderingsbestuur toe te pas in die konteks van 'n projek. 'n Meta-analitiese studie van veranderingsbestuur verskaf insigte deur verskeie outeurs oor die redes waarom die meerderheid van veranderingsinisiatiewe faal. Die sintese van hul aanbevelings lei tot die beskrywing van tien kritiese suksesfaktore vir organisatoriese verandering. Elke kritiese suksesfaktor word uitgebrei in gedetaileerde take wat die uitvoering daarvan ondersteun. Die take en kritiese suksesfaktore, gekoppel aan die onderskeie stadiums van verandering vorm 'n praktiese raamwerk vir veranderingsbestuur.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51956
This item appears in the following collections: