Project management delays : project management delays with specific reference to the building and construction industry of the Western Cape

Kruger, I. J. (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study is to investigate reasons for delays and disruptions in project management, with specific reference to the building and construction industries of the Western Cape. The reason for the study can be posed in the form of a question, "Why, even though the construction and building industry possess the skills of highly competent people do a substantial percentage of projects still experience significant delays and disruptions often leading to financial and program difficulties?" The study can point to certain problem areas in the building and civil industries that might need to be addressed in order to make the industry more manageable and even to get the industry better aligned with the rapid changing business environment. It is not unrealistic to make the statement that a fast developing industry like the Information Technology industry will have a huge influence on the manner in which building and civil projects will be managed in the future. Electronic Networking Technology (ENT) is a new and very powerful tool in the discipline of project management. It is clear from the study that ENT is not widely used in the building and construction industries. The cellphone is probably the piece of electronical equipment that has had the biggest impact on the way projects are managed in the past couple of years. By far the biggest form of communication in a project is orally informal. Already cellphones are being integrated with ENT and this will make managing from site or while on the move even easier. The use of ENT appears to be limited to e-mail messages. ENT is not an accepted project management tool in the industries yet. It will take a good couple of years before this is entrenched, accepted and widely used in construction project management. It is the author's opinion that ENT will be brought into the industries, as the newly qualified construction project managers move upward through the ranks. It is also clear from the study that the role-players in the industry are very aware of a commercial division in the industries. On the one side of the division is the clients and the consultants and on the other side, the main contractors, sub-contractors and suppliers. This divide is perceived as an unhealthy divide and all parties would like to see it narrowed or completely removed. Clients, consultants, contractors and suppliers need to work more closely together to remove this commercial division present in the industry. This would require a whole paradigm shift.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie mini-werkstuk is om die redes vir vertragings en versteurings in projekbestuur te ondersoek, met spesifieke verwysing na die konstruksie- en boubedryf in die Wes Kaap. Die rede vir die studie kan in die vorm van 'n vraag gestel word, "Waarom, alhoewel die konstruksie- en boubedryf beskik oor die vaardighede van hoogs bevoegde persone, is daar nog steeds 'n substantiële hoeveelheid vertragings en versteurings in projekte wat dikwels finansiële and tydsverloop probleme tot gevolg het?" Die studie sal poog om sekere probleem areas in die konstruksie- en boubedryf uit te wys, wat indien aangespreek sou word, die konstruksie en boubedryf beter sal sinkroniseer met die snel veranderende besigheids omgewing waarbinne die bedrywe funksioneer. Dit is nie vergesog om die stelling te maak dat 'n vinnig ontwikkelende industrie soos die Informasie Tegnolgie industrie 'n enorme invloed sal hê op die manier waarop konstruksie- en bouprojekte in die toekoms bestuur sal word nie. Elektroniese Netwerk Tegnologie (ENT) is 'n relatief nuwe en kragtige hulpbron in die disipline van projekbestuur. Dit was duidelik vanuit die studie dat ENT nog nie intensief in die konstruksie- en boubedryf gebruik word nie. Die selfoon is waarskynlik die elektroniese apparaat wat die grootste impak op projekbestuur gehad het die afgelope paar jaar. Die oorgrootte meerderheid van kommunikasie in projekbestuur word mondelings informeel gedoen. Selfone word alreeds geintegreer met ENT deur WAP (Wireless Application Protocol) tegnologie. Dit sal projekbestuur vanaf die terrein of op die pad aansienlik vergemaklik. Die gebruik van ENT bleik beperk te wees tot e-pos boodskappe. ENT is hoegenaamd nog nie 'n ten volle benutte hulpbron in die konstruksie- en bou bedryf nie. Dit sal nog 'n hele paar jaar neem voordat ENT 'n behoorlik ingeburgerde hulpbron in die konstruksie en boubedryf is. Dit is die skrywer se opinie dat ENT in die konstruksie en boubedryf ingefaseer sal word soos die nuwe jong konstruksie- en boubedryf projekbestuurders opwaarts deur die bedryf beweeg. Dit is ook duidelik vanuit die studie dat daar 'n duidelike kommersiële skeiding in die konstruksie- en boubedryf teenwoordig is. Aan die een kant van die skeiding het ons die kliënt en die konsultant en aan die ander kant van die skeiding het ons die kontrakteur, sub-kontrakteur, vervaardiger en verskaffer. Die skeiding dra by tot vertragings en versteurings van projekte. Die skeiding word beskou as 'n ongesonde skeiding en daar moet gepoog word om die skeiding te vernou of te verwyder. Kliënte, konsultante, kontrakteurs, vervaardigers en verskaffers moet nouer saamwerk om die skeiding te vernou of te verwyder. 'n Paradigma-skuif in die hele bedryf sal hiervoor nodig wees.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51888
This item appears in the following collections: