Openbare sektor-privaatsektor vennootskappe as 'n eiendomsontwikkeling-metodiek in die Wes-Kaap Provinsie

Beyers, Amelia Adeline (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: It is estimated that at present South Africa has a backlog in spending on infrastructure, amounting to R170 billion. The state does not have the necessary funds to rectify the situation. This problem is not unique to South Africa and across the world countries are considering whether private sector enterprises should not be rendering the services and constructing the infrastructure which the state had traditionally done. One of the most successful ways of doing this is to make use of public-private partnerships (PPP's). A PPP is a joint effort by the state and the private sector party to execute a major product, whereby the resources and abilities of the two parties are combined. The risks and responsibilities of the project are allocated to the parties in an optimal manner. The efficient and effective application of the PPP mechanism poses a challenge to the Western Cape Province as it is an excellent way to improve the utilisation of state property within the Province and construct new facilities. The Elsenburg vineyard and cellar project, a PPP project in the Western Cape Province, is therefore critically assessed in terms of key success factors in the implementation of PPP's. Furthermore recommendations regarding the future utilisation of PPP's within the Province are made. A dedicated PPP unit, which will be responsible for investigating the value for money, affordability, allocation of risks and recourse requirements of projects, should be formed within the Province. Members of the unit will also handle the management of PPP projects. It is important that officials who will be involved with PPP's are trained in the theory and practise thereof. Other important aspects are that all groups who have an interest in a PPP project be identified, that attempts are not made to transfer all risks to the private sector partner and that the standardisation of steps that are common to all projects be investigated. Property projects that are suitable for the application of PPP's must be identified as it can provide momentum to the economy of the Western Cape and can also contribute towards the erasing of the backlog in the construction and maintenance of infrastructure.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Dit word beraam dat Suid-Afrika tans 'n agterstand in besteding op infrastruktuur het wat R170 biljoen beloop. Die staat beskik nie oor genoeg fondse om die probleem aan te spreek nie. Regerings die wêreld oor ondervind soortgelyke probleme en is besig om te besin of die oprigting van infrastruktuur en die lewering van dienste wat tradisioneel deur die staat hanteer is, nie eerder aan die privaatsektor oorgelaat moet word nie. Een van die suksesvolste maniere om dit te bewerkstellig is deur die gebruik van obenbare sektor-private sektor venootskappe (OPV's). 'n OPV is 'n gesamentlike poging deur die staat en 'n privaatsektorvennoot om 'n groot projek uit te voer, waardeur die hulpbronne, sterkpunte en vermoëns van die twee partye gekombineer word. Die risiko's en verantwoordelikhede wat aan die projek verbonde is, word op optimale wyse aan die partye tot die OPV toegedeel. Die doeltreffende en doelmatige aanwending van die OPV meganisme is 'n groot uitdaging vir die Wes-Kaapse Provinsie, aangesien dit 'n uitstekende manier is om benutting van staatseiendom binne die Provinsie te verbeter en nuwe fasiliteite op te rig. Die Elsenburg wingerd- en kelderprojek, 'n OPV-projek binne die Wes-Kaapse Provinsie, word derhalwe krities geëvalueer op grond van sleutelsuksesfaktore vir die implementering van OPV's. Verder word aanbevelings rakende die toekomstige aanwending van OPV's binne die Provinsie gemaak. 'n Spesialis OPV eenheid, wat verantwoordelik sal wees om die waarde vir geld, bekostigbaarheid, toedeling van risiko's en hulpbronbenodighede van projekte te ondersoek, moet binne die Provinsie gestig word. Die bestuur van OPV projekte sal ook deur lede van die eenheid hanteer word. Dit is belangrik dat amptenare wat by OPV's betrokke sal wees, opgelei word in die teorie en praktyk daarvan. Ander belangrike aspekte is dat alle groepe wat 'n belang by 'n OPV projek het, geïdentifiseer moet word, dat daar nie gepoog word om alle risiko's na die privaatsektorvennoot oor te dra nie en dat die standardisering van stappe wat gemeenskaplik is aan alle projekte ondersoek moet word. Eiendomsprojekte wat geskik is vir die aanwending van OPV's moet geïdentifiseer word, aangesien dit as inspuiting vir die Wes-Kaapse ekonomie kan dien en kan bydra tot die uitwissing van die agterstand in die oprigting en instandhouding van infrastruktuur.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51863
This item appears in the following collections: