Omgewingsopvoeding vir volhoubaarheid : 'n gevallestudie in aktiewe leer vir deelname aan plaaslike ontwikkeling

Maasdorp, Kathleen Febe ; Scheuder, D. R. (2000)

Thesis (MEd)--University of Stellenbosch, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this study a learning program concerning local development is docurneneted and analised. The program involves Grade 11 learners of the Cape Metropolitan area. The aim is to investigate the use of environmental education for sustainability as an approach which offers opportunities for utilisation and development of skills and knowledge, these being subject to problem-solving, decision-making, consensus and critical questioning to make proposals that are evident of authentic insights. The investigation process consist of a brainstorming session, a three-day workshop and a concluding session. The learning activities are based on tasks which offer pupils the opportunity to gather, analise, organise and evaluate information. The study describes similarities to outcome-based education.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In die studie word 'n leerprograrn in plaaslike ontwikkeling gedokumenteer en ge-analiseer. Die leerprogam is uitgevoer met Graad 11 leerders van Kaapse Metropool. Die doel hiervan is om omgewingsopvoeding vir volhoubaarheid te ondersoek as opvoedingsbenadering. So 'n benadering bied geleentheid vir die benutting en ontwikkeling van vaardighede en kennis wat onderliggend is aan probleemoplossing, besluitneming, konsensus en kritiese bevraagtekening ten einde aanbevelings te maak wat bewys lewer van outenitieke insigte. Die ondersoekproses bestaan uit 'n ideeberaad, 'n driedaags werkswinkel en 'n sarnevattende werksessie. Die leeraktiwiwteite is gebaseer op taakverrigting wat aan leerders die geleentheid bied om ilnligting te versarnel, te analiseer, te organiseer en te evalueer. In die studie word moontlike raakpunte met uitkomsgebaseerde onderwys beskryf.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51860
This item appears in the following collections: