'n Konsepsuele evaluasie van kontantvloeistate

Hauman, Louis (2000-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch Universiteit, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The important changes in real interest rates, deregulation, amalgamation and the change of enterprise form from co-operatives to companies, require a new approach towards the utilisation and management of capital in the agricultural business. The economic environment has changed from a situation where management used nearly uncontrolled amounts of capital to get turnover, towards a capital scarce situation where capital is applied with caution and where profits are required. This new approach calls for focus on working capital. This study proposes a conceptual approach to the evaluation of the management of cash. The concept of a STREAM / WELL of cash, as used by Hamman (1999) at the Business School of the University of Stellenbosch, is described. The cash flow statements of some co-operatives have been standardised to produce comparable figures for income from operating -, investment- and financing activities. The STREAM / WELL approach with a graphic presentation of income from operating -, investment - and financing activities are used to demonstrate the usefulness thereof. The conclusion is made that profit margins are too low in this kind of business because of a lower than needed mark-up. The working capital cycle is too long in most of the businesses, which indicates that too much working capital is used to generate the income. Lastly, the growth in turnover is as a determinant factor for working capital, too unpredictable and uncontrolled because of inherent qualities of this business environment. The risk in this market, because of climate and uncontrollable factors, is not calculated but indications are that this risk is high.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ingrypende verandering van reële rentekoerse, deregulering, amalgamasies en omskakeling van koöperasies na maatskappye, verg nuwe benaderings tot die bestuur en aanwending van kapitaal in die landbou. Vanuit 'n omgewing waar omsette nagejaag is met feitlik onbeperkte toegang tot fondse, het die landbouondernemings se benadering verander na ondernemings met beperkte kapitaal wat oordeelkundig aangewend moet word en bevredigende opbrengste moet lewer. Hierdie tendens noodsaak 'n gefokusde benadering tot die bestuur van bedryfskapitaal. Die studie stel 'n konsepsuele benadering voor om ondernemings se bestuur van kontant, soos gerapporteer in kontantvloeistate, te evalueer. Die konsep van 'n STROOM / PUT benadering, soos jare lank deur Hamman (1999) gebruik om die begrippe te verduidelik aan die Bestuurskool van die Universiteit van Stellenbosch, word omskryf. Die kontantvloeistate van 'n aantal landbouondernemings is gestandaardiseer om vergelykende opbrengste uit bedryfs-, investerings- en finansieringsaktiwiteite te bereken. Die STROOM / PUT benadering word saam met 'n grafiese voorstelling van die bydraes uit bedryfs-, investerings- en finansieringsaktiwiteite gebruik om die aanwending daarvan te demonstreer. Daar word tot die slotsom gekom dat winsgewendheid te laag is in ondernemings van dié aard hoofsaaklik omdat winsgrense te laag is. Oor die algemeen is die bedryfskapitaalsiklus te lank, wat daarop dui dat te veel bedryfskapitaal aangewend word om die opbrengs te genereer. Laastens is die groei in omset, as bepaler van die vraag na bedryfskapitaal, ongekontroleerd en wisselvallig as gevolg van die inherente eienskappe van die landbou sakeomgewing. Die risiko opgesluit in dié markomgewing wat grootliks deur klimaat en ander onbeheerbare faktore beïnvloed word, word nie bereken nie, maar die studie dui op besondere hoë risiko's van dié aard.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51845
This item appears in the following collections: