Key success factors in the implementation of organisational transformation

Bisschoff, F. A. (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Managers are continuously faced with new problems and organisations are facing a severe battle for survival. The purpose of this study is to provide managers with a practical guideline based on a holistic and integrated approach of how to face and successfully overcome transformation challenges that they are facing. It has become imperative that managers learn how to effectively reposition and re-organise their organisations in order to meet the challenges of the future with confidence. The areas that will be addressed in this study will provide managers with the relevant information on how to transform their organisation as well as provide insights into how to approach the implementation thereof. The planning, positioning and implementation of transformation is one of the most important tools for organisations strategically gain the competitive advantage into the future. The Bisschoff generic key success factor organisation transformation model have been developed that will enable managers to approach the issues of transformation with confidence. This study has been compiled and written in such a manner as to provide managers with guidelines of techniques and models to apply the theory and literature in their respective organisations. The main purpose of this study is to provide a body of knowledge on the issues surrounding a successful transformation process.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Bestuur staar voortdurend nuwe uitdagings in die gesig en organisasies word bedreig deur 'n uiterste stryd om herlewing. Hierdie studie het ten doel om bestuurders te voorsien van 'n praktiese handleiding gebaseer op 'n hilistiese en geintegreerde benadering om die uitdagings van transformasie waarvoor hulle te staan kom met sukses te trotseer en te oorkom. Dit het van uiterste belang geword dat bestuurders tegnieke aanleer om hulle onderskeie organisasies so te herposisioneer en te her-organiseer dat hulle in staat gestel sal word om die uitdagings van die toekoms met sukses te oorkom. Die areas ter sprake in die studie het ten doel om bestuur van relevante inligting te voorsien oor hoe om organisasies te transformer en insig te verskaf oor die benadering van implementering. Die beplanning, posisionering en implementering van transformasie is een van die belangrikste hulpmiddels vir organisasies om strategies die kompeterende voordeel te verkry in die toekoms. Die Bisschoff generiese sleutel sukses faktor organisasie transformasie model is ontwerp om bestuurders in staat te stel om die uitdagings rakende transformasie met sekerheid aan te durf. Hierdie studie is onderneem en saamgestel om bestuurders te voorsien met 'n handleiding waarin tegnieke en modelle beskryf word waarbinne die teorie en literatuur in hulle organisasie toegepas kan word. Die kern doel van hierdie studie is om 'n liggaam van transformasie te voorsien rakende die vraagstukke rakende 'n suksesvolle transformasie proses.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51808
This item appears in the following collections: