Globalisation : the implications and challenges to the unit trust industry in South Africa

Vogel, Frederik J. (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study project is aimed at providing an insight into the concept of globalisation, its implications and the challenges for the unit trust industry in South Africa. The purpose is to gain a better understanding of the evolution of the unit trust industry, offshore investment, regulations in South Africa and the influence of these on the unit trust industry. Globalisation is influencing the way industries operate across all spectrums of business. The unit trust industry in South Africa is no exception to this rule. The unit trust industry has developed slowly over the years, but globalisation is forcing the industry to change much more rapidly. In this century the unit trust industry will be faced with challenges that could involve the development of new strategies. Globalisation is synonymous with the rapid acceleration of economic acrossborder transactions. Geographic location and time constraints are no longer major obstacles, because knowledge has become increasingly mobile due to globalisation. Technological advances and the dissemination of information lie at the heart of globalisation. The primary globalisation process is characterised by a continuously reinforced interaction between political, economic and technological factors. Reasons why people would invest in a unit trust are discussed, as well as the major players in the industry. The importance of regulatory legislation is discussed by examining the present Act and the two new proposals. The writer aims to indicate that the effects of globalisation have serious implications and present exciting challenges for the industry. The study refers to numerous articles and interviews with people in the industry. It makes the role of globalisation in the unit trust industry of South Africa clear and understandable.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die oogmerk van die werkstuk kan primêr soos volg saamgevat word: om insig te verkry rakende die begrip "globalisering", en om die gepaardgaande implikasies en uitdagings vir die effektetrust bedryf in Suid-Afrika te ondersoek. Voorafgaande dui dus op die daarstel van 'n beter begrip rakende die evolusie van die effektetrustbedryf, buitelandse beleggings, regulasies in Suid-Afrika en die invloed daarvan op die bedryf. Globalisering beïnvloed die wyse waarop alle bedrywe die besigheidswêreld benader. Die effektetrustbedryf in Suid-Afrika is geen uitsondering op die reël nie. Die effektetrustbedryf het oor die afgelope jare stadig ontwikkel, maar globalisering verplig dit om vinniger te verander. In hierdie eeu gaan die bedryf voor verskeie uitdagings te staan kom, met die gevolg dat nuwe strategieë ontwikkel moet word. Globalisering is sinoniem met die versnelling van ekonomiese transaksies oor landsgrense heen. Geografiese ligging en tydbeperkings sal in die toekoms nie meer groot hindernisse wees nie, omdat kennis meer beweeglik geword het as gevolg van globalisering. Tegnologiese vooruitgang en die verspreiding van informasie is die dryfkrag van globalisering. Die primêre globaliseringsprosesse word gekenmerk deur 'n deurlopend versterkte interaksie tussen politieke, ekonomiese en tegnologiese faktore. Daar word gekyk na die redes waarom mense in effektetrusts sal belê, asook die belangrikste rolspelers in die bedryf. Die belangrikheid van die wet wat die bedryf beheer word bespreek deur te kyk na die huidige wet en ook na die twee voorgestelde wette. Die skrywer poog om aan te dui dat die effek van globalisering sekere implikasies vir die bedryf het en ook opwindende uitdagings vir die bedryf bied. Die studie verwys na verskeie artikels en onderhoude met mense in die bedryf. Dit maak die rol van globalisering in die effektetrust bedryf in Suid-Afrika duidelik en verstaanbaar.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51778
This item appears in the following collections: