Forecasting cyclical turning points in the South African economy using an index of leading indicators in conjunction with a probabilistic analytical approach

Cook, M. P. (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In this paper the effectiveness of "transplanting" a particular methodology of a probabilistic approach is assessed in a South African economic context. The methodology makes use of leading indicators which are used in regression models, with a dichotomous response variable, assuming values of 0 or 1 to indicate expansion or contraction of economic activity. The backbone of the study closely replicates the work of Nazmi (1993) and his work on turning point prediction. The recorded results indicate an ability of the model to accurately forecast businesscycle turning points in the 1980s. In the period of the 1990s, the model displays a diminished capacity to forecast the turning points with acceptable accuracy. Leading indicators, in the South African experience, show a reliable leading relationship to the composite coincident index in the current study period between 1970 and 1980 and thereafter this relationship decreases, impacting negatively upon the forecasting ability of the model.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie studie word die doeltreffende 'oorplanting' van 'n bepaalde metodologie van 'n waarskynlikheidsbenadering tot ekonomiese vooruitskatting in 'n Suid-Afrikaanse konteks assesseer. Die metodologie benut leidende aanwysers wat in regressiemodelle gebruik word, met 'n tweeledige responsveranderlike wat die waardes 0 of 1 aanneem om die uitbreiding of inkrimping van ekonomiese aktiwiteit aan te dui. Die kern van hierdie studie reflekteer tot 'n groot mate die werk van Nader Nazmi oor draaipunt voorspellings. Resultate toon aan dat Nazmi se model wel sakesiklusse se draaipunte akkuraat voorspel het gedurende die 1980's. Gedurende die 1990's het hierdie model se voorspeIlingsakkuraatheid egter afgeneem. In die Suid-Afrikaanse omstandighede dui leidende/rigtinggewende aanwysers op 'n betroubare verhouding wat betref die saamgestelde meelopende indeks vir die tydperk 1970 tot 1980 in die onderhawige studie. Daarna is daar 'n afname in die verhouding, wat 'n negatiewe impak het op die voorspellingsvermoe van die model. In hierdie studie word die doeltreffende 'oorplanting' van 'n bepaalde metodologie van 'n waarskynlikheidsbenadering tot ekonomiese vooruitskatting in 'n Suid-Afrikaanse konteks assesseer. Die metodologie benut leidende aanwysers wat in regressiemodelle gebruik word, met 'n tweeledige responsveranderlike wat die waardes 0 of 1 aanneem om die uitbreiding of inkrimping van ekonomiese aktiwiteit aan te dui. Die kern van hierdie studie reflekteer tot 'n groot mate die werk van Nader Nazmi oor draaipunt voorspellings. Resultate toon aan dat Nazmi se model wel sakesiklusse se draaipunte akkuraat voorspel het gedurende die 1980's. Gedurende die 1990's het hierdie model se voorspeIlingsakkuraatheid egter afgeneem. In die Suid-Afrikaanse omstandighede dui leidende/rigtinggewende aanwysers op 'n betroubare verhouding wat betref die saamgestelde meelopende indeks vir die tydperk 1970 tot 1980 in die onderhawige studie. Daarna is daar 'n afname in die verhouding, wat 'n negatiewe impak het op die voorspellingsvermoe van die model.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51765
This item appears in the following collections: