A framework for organisational project management at Sasol Technology

De Jager, A. J (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Modem economy has been labeled as the "knowledge society". Increasingly, a learning organisation is one that knows how to learn and has a culture of continuous improvement. When organisations consider the task of improving project management, they encounter a wealth of best practices. However, the challenge is to assess the organisation's current condition and to chart a realistic improvement initiative. A framework for the management of projects on an organisational level allows organisations to develop the path ahead. Global competition and the realities of multiple, complex project environments have made it necessary to consider both individual project success metries and the overall organisational context. Sasol Technology provides engineering and project management services to the Sasol group with an annual portfolio of over a hundred capital projects totaling more than R3 000 million. Increasing demands on Sasol Technology, for an improved level of contribution to Sasol's strategic objectives, require a holistic approach to purposely consider the organisational project management capabilities that will significantly increase the consistency and delivery of successful projects. Consequently, in this study the organisational project management (OPM) factors describing such an environment for Sasol Technology is discussed. For this purpose, a database of capability areas was developed from available literature and adapted into a framework with 28 OPM capability areas. Using this OPM framework, an empirical survey was conducted among the engineers and project managers of Sasol Technology to collect data on the importance and evidence of the selected 28 OPM capability areas. The essential OPM capabilities and significant development areas towards a higher level of OPM are identified and discussed. The study concludes with recommendations and proposals on specific capability areas of the OPM framework for Sasol Technology, towards improved levels of project management performance and continuous learning.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die hedendaagse ekonomie word gekenmerk as die tydvak van kennisbestuur. Vandag moet organisasies veral weet hoe om immaterielegoedere kennis uit te brei en hoe om voortdurend te verbeter. Daar bestaan wel 'n oorvloed van bewese kennis en goeie praktyke wat betref projekbestuur, maar 'n raamwerk maak dit moontlik om op 'n organisatoriese vlak die huidige situasie rondom die bestuur van projekte te bepaal. Regstellende stappe kan bepaal en geneem word indien nodig. Weens die toename in kompleksiteit van projekbestuur omgewings asook druk op maatskappye om op wereldwye skaal kompeterend te bly, is dit noodsaaklik om die tradisionele metings van suksesvolle projekbestuur te oorweeg, tesame met die wyer organisasie faktore. Sasol Tegnologie verskaf ingenieurs- en projekbestuur dienste aan die groep van Sasol maatskappye. Sasol Tegnologie is verantwoordelik vir meer as een honderd kapitaal projekte met 'n totale jaarlikse begroting van R3 000 miljoen. Noodgedwonge word daar van Sasol Tegnologie verwag om projekte meer konstant en beter te voltooi. Deur 'n holistiese benadering te volg, wat betref die bestuur van projekte, behoort die bydrae van Sasol Tegnologie tot die strategiese doelwitte van Sasol noemenswaardig te verbeter. Gevolglik is die oogmerk van hierdie studie, die beskrywing en bespreking van tipiese omgewingsfaktore van Sasol Tegnologie wat betrekking het op die bestuur van projekte. Vanuit 'n databasis van bevoegdhede, saamgestel uit beskikbare literatuur, en in oorleg met senior bestuur is 28 bevoegdheidsareas geidentifiseer wat toepaslik is vir Sasol Tegnologie. Hierdie verwysingsraamwerk is aangewend om 'n opname te maak onder 'n monster van Sasol Tegnologie werknemers. Data is ingesamel en verwerk om die waarneembare belangrikheid en klaarblyklikheid van die 28 bevoegdheidsareas te bepaal. Gevolglik was dit moontlik om die relatiewe belangrikste bevoegdheidsareas te identifiseer asook die mees aangewese ontwikkelingsareas. Die studie bied aan sekere aanbevelings ter verbetering van projekbestuur en voortdurende uitbreiding van organisasie-kennis in Sasol Tegnologie. Die studie sluit af met voorstelle vir moontlike ander aanwendings van hierdie studie in die toekoms.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51569
This item appears in the following collections: