A case study in the strategic analysis of Pick 'n Pay Stores Limited : 1967-1999

Heckroodt, Anneke (2000-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2000.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The South African business arena forms a rich platform for tertiary research in strategic management to post graduate students attending South African business schools. The problem exists, however, that very few of these case studies are written up and therefore available as research material to the students. The researcher contributes with this case study to the lean body of research material available for research of South African businesses. The chosen company for research purposes are Pick 'n Pay Stores Limited. This company is typically a leader in the food retailing industry. Information regarding this company is readily available, which increases the learning experience for the student. The study project is presented in the form of a case study that urges the student to work through the material and answer the questions. The questions are formulated with the purpose of guiding the student through the logical steps of a strategic analysis of a company. The case study also includes a model answer that serves the purpose of guiding the lecturer towards the expected answers to the questions of the case study. Initially the student is introduced to a model that could typically be used in the strategic analysis of a company. This model serves as a framework for the strategic analysis of Pick 'n Pay. The student is invited to use this model in the strategic analysis of the company. In so far as this model is not adequate, the student may introduce a new model as long as business-minded and/or academic arguments underpin it.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse besigheidsarena skep 'n ryk platform vir tersiêre navorsing in strategie bestuur aan nagraadse studente by bestuurskole. Die probleem bestaan egter dat min sodanige gevallestudies opgeteken is en derhalwe beskikbaar is as leerstof. Die navorser dra by wyse van hierdie werkstuk by tot die uitgedunde bron van leermateriaal beskikbaar vir strategiese analises van Suid-Afrikaanse gevallestudies. Die gekose maatskappy vir analise, is Pick 'n Pay Stores Limited. Hierdie maatskappy is tipies 'n leier in die kleinhandel voedsel industrie. Daar is baie inligting beskikbaar en opgeteken aangaande hierdie maatskappy, wat die leerervaring vir die student vergroot. Die werkstuk word opgeskryf in die vorm van 'n gevallestudie wat die student noop om , deur die leesstof te werk en die opgestelde vrae te beantwoord. Die vrae is geformuleer met die doel om die student deur die logiese stappe van 'n strategiese analise van 'n maatskappy te lei. Die gevallestudie sluit ook 'n modelantwoord in wat ten doel het om die dosent te lei in die antwoorde wat verwag word in die gevallestudie. Die student word aanvanklik voorgestel aan 'n model wat gebruik kan word in 'n tipiese strategiese analise van 'n maatskappy. Hierdie model dien as raamwerk vir die strategiese analise van Pick 'n Pay. Die student word uitgenooi om hierdie model te gebruik om die strategiese analise van die maatskappy te doen. In soverre hierdie model nie voldoende is nie, kan die student 'n nuwe model bekend stel, solank dit met weldeurdagte akademiese en/of besigheidsbeginsels onderstreep word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51556
This item appears in the following collections: