Towards establishing the historical context of Septuagint Proverbs

Krige, Paul Friedrich Detlev (1999-11)

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 1999.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This thesis addresses the problem of the unanswered questions on the historical context of the Septuagint version of the book of Proverbs. In other words, it seeks to increase our knowledge on where, when and by whom the Greek translation of Proverbs was made. Our knowledge on Septuagint Proverbs is very limited in this respect, with little consensus amongst scholars on these specific questions. Previous research on Septuagint Proverbs has shown that the translation represents one of the most freely translated units in the LXX corpus. Not only does the Greek version contain several pluses, but the choices made by the translator(s) - on a lexical, semantical and syntactical level - also indicate that the translator adopted a very paraphrastic translation technique. Understanding his translation technique is of crucial importance to us in our efforts to form a comprehensive 'picture' of the translator and the worldview he represents. Through an analysis of his translation technique, I intend to illustrate that the translator was someone who had a marked respect for the Jewish law and the covenant that existed between the God of Israel and his people. Indeed, there is a greater emphasis in the Greek version on these themes than in the Hebrew.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie tesis poog om die onbeantwoorde vrae rondom die historiese konteks van die Septuaginta weergawe van die boek Spreuke aan te spreek. In ander woorde, dit poog om ons kennis oor waar, wanneer en deur wie die Griekse vertaling gemaak is, te vermeerder. Ons kennis ten opsigte van hierdie vrae is baie beperk en daar bestaan min konsensus tussen geleerdes hieroor. Vorige navorsing wat oor Septuaginta Spreuke gedoen is, het aangetoon dat dit een van die mees vry vertaalde eenhede in die LXX korpus verteenwoordig. Nie aIleen is daar verskeie plusse in the Griekse teks nie, maar die leksikale, semantiese en sintaktiese keuses wat deur die vertaler uitgeoefen is, dui daarop dat die vertaler In baie parafrastiese vertalingstegniek gevolg het. Dit is daarom belangrik om hierdie vertalingstegniek te verstaan sodat ons In omvattende 'beeld' van die vertaler en die wereld wat hy verteenwoordig, kan vorm. Deur middel van 'n analise van sy vertalingstegniek, dui ek aan dat die vertaler 'n diep respek vir die Joodse wet en die verbond tussen God en Israel aan die dag le. Daar is inderdaad 'n groter klem in die Griekse weergawe op hierdie temas as in die Hebreeuse.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/51531
This item appears in the following collections: