Development of abalone and sea turtle aquaculture ventures for export purposes : a technical, marketing and financial feasibility analysis

De Kock, Leon (1998-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 1998.

Thesis

ENGLISH ABASTRACT: The techniques for animal reproduction and husbandry for both abalone and sea turtle farming have been well established and researched over the last decade. Although market related data seems to be scarce, marketing analysis reviewed and conducted as part of this study suggests that extensive markets exist for live cocktail size abalone and sea turtle products, especially in the East Asian countries. A decline in natural resources and increased demand resulted in a fast expanding niche market for these products. This study shows that development of an abalone farm in South Africa for the production of cocktail size (±80 mm; ±100 g) is a highly profitable venture. Economic feasibility analysis indicated that the development of an abalone farm capable of producing 150 tons annually should result in a rate of return in excess of 50% over a seven-year investment period. On the other hand, sea turtle farming is a less profitable investment with Green turtle farming yielding a return of approximately 25% and Hawksbill farming yielding a return closer to 30% over a seven-year investment period. According to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES), all sea turtle species have been listed as endangered or threatened. Currently all countries who are members of CITES are prohibited from international trade in sea turtles or sea turtle products. Prospective entrepreneurs wishing to establish a sea turtle farming venture have to adhere to stringent regulatory and control measures, a major obstacle in the development of a profitable enterprise. Both abalone and sea turtle farming have long payback periods, due to the slow growth-rates of the investigated species. In order to produce animals in a time frame that is economically viable, artificially formulated feeds have to be used. The usage of artificially formulated feeds proved to be a major expense, especially in the case of sea turtle farming.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die tegnieke vir die reproduksie, onderhoud en groei van beide perlemoen en seeskilpad akwakultuur boerderye is goed gevestig en nagevors oor die afgelope dekade. Alhoewel mark verwante data skaars is, dui bemarking analises aan dat 'n enorme mark bestaan vir lewendige "cocktail" grootte perlemoen en seeskilpadprodukte, veral in Oos Asie. 'n Afname in natuurlike hulpbronne en 'n toename in aanvraag, het 'n vinnige "nis" mark vir die produkte tot gevolg gehad. Die ontwikkeling van 'n perlemoen boerdery vir die produksie van "cocktail" grootte (±80 mm; ±100 g) perlemoen kom voor as 'n hoogs winsgewende onderneming. 'n Ekonomiese winsgewindheidsanalise het getoon dat die ontwikkeling van 'n perlemoenplaas, met 'n produksie van sowat 150 ton perlemoen jaarliks, 'n opbrengs van oor die 50% oor 'n sewe jaar investeringsperiode teweeg sal bring. Seeskilpad boerdery, aan die ander kant, kom as 'n minder winsgewende belegging voor, waar Groen seeskilpad boerdery 'n opbrengs van ongeveer 25% en Hawksbill boerdery 'n opbrengs van min of meer 30% oor 'n sewe jaar beleggings periode toon. Volgens CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) is alle seeskilpaaie gelys as bedreig. Alle lande wat huidiglik lede is van CITES, word van die reg voorbehou om internasionale handel te dryf in seeskilpaaie of seeskilpadprodulcte. Voorgenome entrepeneurs met die begeerte om 'n seeskilpadboerdery te begin, sal voor streng maatreels en beheer- maatstawwe te staan kom, wat 'n groot stuikelblok is in die ontwikkeling van 'n winsgewende seeskilpadplaas. Beide perlemoen- en seeskilpadboerderye het lang terugbetalingsperiodes, 'n waameming wat verduidelik kan word aan hand van die stadige groei-tempo's van die bestudeerde spesies. In orde om diere in 'n spesifieke tydsperiode te produseer wat ekonomies winsgewend is, moet daar van artifisieel geformuleerde voeding gebruik gemaak word. Die gebruik van geformuleerde voeding. is egter duur, veral in die geval van seeskilpadboerderye.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50932
This item appears in the following collections: