• Die uitwerking van die onkruiddoder Roundup op sommige populasies van grondmikrobes 

      Marais, Anelia; Ferreira, Michael I.; Booyse, Marde; Botha, Alfred (AOSIS PublishingPublisher's versionAuthor retains copyright, 2011-09)
      Die glifosaatbevattende onkruiddoder, Roundup®, word wêreldwyd vir onkruidbeheer gebruik. Alhoewel hierdie onkruiddoder beskou word as ‘n lae-toksiese (en dus veilige) produk, heers daar tog kommer oor die langdurige ...