The developmental project plan for Tale Gamorudu Vaalpenskraal Farming Project

Peta, Phoko Petrus (2007-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2007.

Thesis

ENGLISH SUMMARY : The first democratic government of South Africa when it took power in April 1994 was faced with the challenge of transforming the past injustice of the dispossession of right in land. This can hence be seen as the process that started in 1930. Faced with the need to balance strong demand from the dispossessed with the need to preserve the commercial farming sector and a fragile political compromise, the government opted for a three-prolonged land reform policy, one of land restitution, land tenure reform and land redistribution. Following promulgation of the Restitution of Land Rights Acts, No, 22 of 1994, members of the public were invited to submit land claims before a deadline that was extended to 13 December 1998. This study will focus on the land that has successfully claimed by Chief Taketsi Pheeha Morudu of the Tale Gamorudu tribe. This land is located in the Lephalale Local Municipality which is under Waterberg District of Limpopo Province of South Africa. Following the historical agricultural production potential of the land, the study examines different agricultural developmental opportunities that can best benefit the current beneficiaries without sacrificing the opportunities for the future generation to benefit from the same land. The rationale behind is to develop the developmental project plan guided by the typology that can best integrate the social, economic and environmental dimensions. The study is mainly based on qualitative data collected from the stakeholders. These include: Limpopo Department of Agriculture, Department of Land Affairs, Department of Water and Forestry, the beneficiaries, and Members of the Lephalale Local Municipality. Data was mainly collected through personal interviews. In addition, the study also relied on a review of various literatures providing insight under study.

AFRIKAANSE OPSOMMING : Tydens die bewindsoorname in April 1994 het Suid-Afrika se eerste demokratiese regering voor die uitdaging gestaan om die onreg van die verlede, naamlik gebrek aan die reg tot grondbesit, reg te stel. Dit kan gevolglik beskou word as die proses wat in 1930 'n aanvang geneem het. Die uitdaging was om die behoefte om die sterk eise van die onteiendes in balans te bring met die bewaring van die ommersiele boerderysektore en 'n brose politieke kompromie. Die regering het gevolglik besluit op 'n drieledige grondhervormingsbeleid, naamlik grondherstel, grondeiendomsreghervorming en grondhervedeling. Na die promulgering van die Wet op die Herstel van Grondregte, No.22 van 1994, is lede van die publiek uitgenooi om grondeise voor te le voor die verstryking van 'n sperdatum, wat uitgestel is tot 13 Desember 1998. Die studie sal fokus op die suksesvolle eis van Hoofman Taketsi Pheeha Morudu van die Tale Gamorudu stam. Die grond is in die Lephalale plaaslike munisipale gebied gelee wat onder die Waterbergdistrik van die Limpopoprovinsie van Suid-Afrika val. In navolging van die grond se historiese landbouproduksiepotensiaal ondersoek die studie verskillende landbou-ontwikkelingsmoontlikhede wat tot die grootste voordeel van die huidige begunstigdes sal wees sonder die benadeling van toekomstige geslagte se moontlikhede om deur dieselfde grond te kan baat. Die motief is om die onwikkelingsplan te laat ontvou onder die leiding van die tipologie wat die sosiale, ekonomiese en omgewingsdimensies die beste kan integreer. Die studie is hoofsaaklik gebaseer op kwalitatiewe data wat vanaf die aandeelhouers ingesamel is en sluit in die Departement van Landbou in Limpopo, die Departement van Grondsake, Departement van Waterwese en Bosbou, die begunstigdes en lede van die plaaslike Lephalale munisipaliteit. Gegewens is hoofsaaklik deur middel van persoonlike onderhoude ingewin. Daar is in die studie egter ook staatgemaak op 'n oorsig van verskeie literatuurbronne wat lig kon werp op die studie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50753
This item appears in the following collections: