The evaluation of an HIV/AIDS strategy with specific application to Cape Town Iron and Steel Works (CISCO)

Olivier, Johan (2006-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In South Africa more people are living with AIDS than in any other country in the world. It is now evident that HIV/AIDS has developed into a pandemic that not only affects the health of individuals, but does expand to households, communities and the nation. The stigma of HIV/AIDS is most likely the single most important reason why people, organisations and the government tend to shy away from the problem. The prime aim of business is to make money, but the fact that AIDS affects people at the peak of their productive years when they would normally not require medical attention, will impact negatively on the organisation's bottom line results. Apart from government, business is the only group that has the capacity and resources to successfully implement strategies in the fight against HIV and AIDS. This study provides a theoretical introduction to HIV and AIDS but also indicates that small to medium size organisations are slow to react to the threat that HIV and AIDS will have to their business and also the country. The study shows that large organisations have definitely been successful in their fight against the disease. The study concludes that knowing the prevalence rate of HIV in a organisation and adapting the strategy accordingly is essential for long term sustainability of the organisation. CISCO was selected as the case study to substantiate the above-mentioned opinions and conclusions.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In Suid Afrika woon daar meer mense met VIGS as enige in enige ander land in die wereld. Dit is tans duidelik dat MIV/VIGS ontwikkel het in 'n pandemie wat nie net die gesondheid van individue raak nie, maar wat ook uitkring na huishoudings, gemeenskappe en die nasie. Die stigma van MIV/VIGS is heel waarskynlik die grootste enkele rede waarom organisasies en die regering wegskram van die probleem. Die hoofdoel van 'n besigheid is om wins te maak, maar die feit dat VIGS mense tydens die toppunt van hulle produktiewe jare affekteer wanneer hulle normaalweg geen mediese versorging sou benodig nie, gaan 'n negatiewe effek op organisasies se winsgewendheid hê. Behalwe vir die regering is privaat besighede die enigste groep wat beskik oor die kapasiteit en hulpbronne om strategiee te implimenteer wat suksesvol sal wees in die stryd teen MIV en VIGS. Hierdie studie gee 'n teoretiese inleiding oor MIV en VIGS. Dit dui ook daarop dat klein tot medium grootte organisasies stadig reageer op die bedreiging wat MIV en VIGS vir hul besigheid en die land kan inhou. Die studie toon dat groter organisasies meer sukses behaal in hulle stryd teen die siekte. Die studie bevind dat dit vir die volhoubaarheid van 'n organisasie belangrik is om te weet wat die voorkoms syfers van MIV in die organisasie is en die strategie ten opsigte van MIV en VIGS dienooreenkomstig aan te pas. CISCO is as 'n gevallestudie gebruik om bogenoemde waarnemings en aanbevelings te staaf.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50655
This item appears in the following collections: