Revisiting project management supporting organization culture from post 1997 literature

Strangfeld, V. (2006-02)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: An organizational culture guides members of the organization to think and behave as the organization requires. Project management has its own culture, which could be defined as a set of work related values and beliefs shared by project management members. The research analyzed the Brown (2000) model and dimensions that were used to describe a project management supportive organizational culture. These dimensions were used as the basis of the research. A literature study was performed on articles published after 1997 to determine if the dimensions are still applicable to a project management supportive organizational culture, as described in the earlier literature. Only three of the articles used for the evaluation included a statistical analysis of the dimensions as published by the authors. Most of the authors suggested dimensions that are supportive of project management, from practical experience gained in the industry. A short summary is given of the dimensions of the different articles. The dimensions were then compared to that of Brown (2000) to determine any deviation s. From the comparison it was found that the dimensions correspond to that what was published by Brown, but that there was a movement away from the individual to that of the team dimensions. Virtual team characteristics were analyzed and found that communication and trust are some of the dimensions that contribute to a project management supportive culture.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasie kultuur gee leiding aan hul lede van die professie om te dink en hul te gedra soos wat die organisasie benodig. Projekbestuur het 'n eie kultuur wat gekenmerk word deur werk verwante waardes en opvattings wat gedeel word deur die praktisyns daarvan. Die navorsing analiseer Brown (2000) se model en die gepaardgaande dimensies van organisasie kuItuur wat projekbestuur ondersteun. Hierdie dimensies was gebruik as die basis van die navorsing. Die literatuur studie het gefokus op artikels gepubliseer na 1997 om vas te stel of hulle dimensies verskil van vroeere literatuur. Drie van die artikels wat geevalueer is bevat statistiese analises van die dimensies voorgesit deur die skrywers. Die skrywers het meestal dimensies voorgesit van projekbestuur vanuit hul praktiese ondervinding in die industrie. 'n Kort opsomming is weergegee van die dimensies uit die onderskeie artikels. Hierdie dimensies is dan vergelyk met die van Brown (2000) en verskille was uitgewys. Uit die vergelyking van die dimenisies voorgesit van Brown (2000) en die ander skrywers was daar 'n beweging weg van die individuele na 'n spandimensie gevind. VirtueIe spanne se dimensies het meer gefokus op kommunikasie en vertroue tussen spanlede om 'n projekbestuur organisasiekultuur te ondersteun.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50638
This item appears in the following collections: