Quality assurance and learnerships : the evaluation of a quality assurance instrument for learnerships in the Serviceseta

Farrell, Bridget (2006-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The current skills development legislation was enacted in order to implement structures and processes to transform skills development in South Africa. Major changes to the South African training and education sector have taken place as a result of the implementation of the National Skills development strategy or NSDS (1998). One of the objectives of the National Skills development strategy is the implementation of learnerships, a work-based route for learning and gaining qualifications. The achievement of this objective is based not only on the quantity of learnerships implemented but also on the quality of the learnership implementation. This study project begins with a brief survey of learnerships and their context in vocational education and training in South Africa. A further review is conducted which explores the concept of quality, quality dimensions and quality indicators, in vocational education and training (VET) in South Africa and internationally. The aim is to identify quality dimensions and relevant quality indicators for the quality assurance of learnership implementation. One of the main challenges facing the SETAS is delivering not only the quantity but the quality of learnerships as set by the NSDS objective. The Serviceseta is a typical example of a SETA faced with the task of developing a quality assurance instrument to comprehensively assure the quality of learnership implementation. The Serviceseta Quality Assurance instrument for learnership implementation is examined by comparing the quality indicators to those identified in vocational education and training internationally. The achievement of quality assurance in learnership implementation will contribute to the achievement of the NSDS which will in turn solve the country's skills problems.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die wetgewing vir vaardigheidsontwikkeling is vasgestel om strukture en prosesse te implementeer om vaardigheidsontwikkeling in Suid-Afrika te omskep. Groot veranderinge aan die Suid-Afrikaanse opleidings- en ontwikkelingsektor het plaasgevind as gevolg van die implementering van die Nasionale Vaardigheidsontwikkeling-strategie of NVS (1998). Een van die doelwitte van die Nasionale Vaardigheidsontwikkeling-strategie is die implementering van leerlingskappe, 'n werk-gebaseerde roete om te leer en om kwalifikasies te verwerf. Die sukses van hierdie doelwit is nie alleen gebaseer op die hoeveelheid leerlingskappe wat geimplimenteer word nie maar ook op die kwaliteit van die leerlingskap-implementering. Hierdie studieprojek begin met 'n kort oorsig van leerlingskappe en hul verband in beroepsopvoeding en opleiding in Suid-Afrika. 'n Verdere oorsig is uitgevoer wat die konsep van kwaliteit, kwaliteit dimensies en kwaliteit aanwysers in beroepsopvoeding en opleiding in Suid-Afrika en internasionaal ondersoek. Die doel is om kwaliteit dimensies en toepaslike kwaliteit aanwysers vir die kwaliteitsversekering van leerlingskap-implementering te identifiseer. Een van die hoof uitdagings van die SETAS is om nie net die hoeveelheid maar ook die kwaliteit van leerlingskappe soos deur die NVS doelwit bepaal, te lewer. Die Diens-seta is 'n tipiese voorbeeld van 'n SETA wat die taak in die gesig staar om 'n kwaliteit- versekeringsinstrument te ontwikkel ten einde die kwaliteit van leierskapimplementering omvattend te verseker. Die Diens-seta Kwaliteit-versekeringsinstrument vir die implementering van leierskap word ondersoek deur die kwaliteit aanwysers te vergelyk met dit wat internasionaal in beroepsopvoeding en opleiding geidentifiseer word. Die bereiking van kwaliteitsversekering in die implementering van leerlingskappe sal bydra tot die bereiking van die NVS wat op sy beurt die land se vaardigheidsprobleme sal oplos.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50634
This item appears in the following collections: