KAPB surveys for HIV/AIDS : a critical review

Fourie, Stephanus (2006-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: HIV/AIDS is one of the most devastating pandemics the world has ever faced. SubSaharan Africa remains the region most affected where more two thirds of the total HIV positive population resides. Despite this region trying to grapple with many negative factors like political unrest, draughts, armed conflict, it now also have to content with HIV/AIDS. HIV/AIDS has already killed ten times more Africans than all of the armed conflicts on the African continent combined (The Washington Quarterly, 2001:191-196). Many of the Sub-Saharan countries are renowned for unemployment and poverty which can be partly be alleviated by economic growth. Studies by Bonnel (2000) concluded that a typical Sub-Saharan country with a 20% HIV/AIDS prevalence rate, would suffer a 2.6% reduction in GDP growth per annum. This indicates that South Africa, where an estimated S.5 million HIV positive people resides (the most in globe) and ever increasing HIV prevalence, is in a serious predicament. There are many interacting variables causing the negative socioeconomic decline. At organisational level direct and indirect costs attributable to HIV, results in a severe decline of profitability and jeopardises sustainable economic activity. Direct costs include costs for medical treatment, health insurance, funeral expenses, retirement and disability and costs to manage HIV in the workplace. Indirect costs include absenteeism and loss of productivity, retraining and recruiting of employees to fill deceased employees' places etc. Although South African organisations acknowledge and predict that HIV/AIDS will have an ever-increasing negative impact on their business, the response to dealing with this issue has been insufficient. The deficient response could be partly ascribed to a lack of guidance, deficient proof of cost effectiveness with no real measurement for the outcomes of intervention programs. This study will critically evaluate a KAPB (knowledge, attitude, perception and behaviour) survey as a second-generation HIV surveillance tool that could address these organisational concerns. KAPB surveys have advantages like providing guidance and increasing cost effectiveness of HIV programs, benchmarking interventions and providing a platform for communication design and feedback to stakeholders. These benefits should motivate organisations to initiate programs that address HIV at an organisational level. KAPB surveys evaluate four employee factors related to HIV - knowledge, attitudes, perception and sexual behaviour. This report will critically evaluate the appropriateness of measuring these factors and some tools used to measure these factors. Further elaboration of the methodology during the execution of a KAPB survey will highlight the current best practices identified in literature. The report will also highlight the obstacles and ways of negotiating them when conducting a KPAB survey. The study will conclude that a well -executed KAPB survey through its many benefits should motivate and assist organisations in designing and implementing HIV/AIDS programs.

AFRIKAANSE OPSOMMING: HIV is een van die ernstigste pandemies wat die wereld al ooit beleef het. Die state in die Sub-Sahara streek is die ergste geaffekteer en meer as twee derdes van die totale HIV positiewe populasie kom in die gebied voor. Die streek wat deurgaans geteister word deur politieke onrus, droogte, oorlog, moet nou ook probeer tred hou met MIV /VIGS. MIV/VIGS het tot op hede alreeds tien keer meer mense gedood as al die oorloë op die Afrika continent saam (The Washington Quarterly, 2001: 191-196). Die meeste van die state in Sub-Sahara word gekenmerk deur werkloosheid en armoede wat deels verlig kan word deur ekonomiese groei. Studies deur Bonnel (2000) het getoon dat die tipiese staat in Sub-Sahara, met 'n 20% MIV insidensie 'n vermindering van tot 2.6% groei in die GDP kan ondervind. Dit voorspel dat Suid-Afrika met 'n voorspelde 5.5 miljoen HIV positiewe inwoners (die meeste in die wereld) ekonomiese noodlot in die oog staar. Daar is verskeie faktore wat saamwerk om die negatiewe ekonomiese 'effek van MIV/VIGS te bewerkstellig. Organisasies se ekonomiese vooruitgang en oorlewing word bedreig deur direkte en indirect kostes van MIV. Direkte kostes wat organisasies moet aangaan sluit in mediese behandeling, mediese fonds bydraes, begrafnis onkostes, aftrede en ongeskiktheidspensioenbetalings. Indirekte kostes sluit in afwesighede, verlies aan produktiwiteit en die heropleiding en werwing van werknemers wat afgestorwe werknemers se plek moet neem. Ten spyte van die feit dat organisasies erken en voorspel dat MIV/VIGS 'n negatiewe impak op die ekonomies welvaart van organisasies sal hê, het weining van die organisasies aksie geneem om die probleem aan te spreek. 'n Moontlike rede vir die onvoldoende aksie kan toegeskryf word aan die tekort aan leiding, bewyse vir kostedoeltreffendheid en geen werklike maatstaf om die programme se resultate te evalueer. Hierdie studie sal KGPG (kennis, gevoelens, persepsie ' en gedrag) studies as 'n tweede generasie MIV opname, krities evalueer. KGPG studies bied verskeie voordele soos om leiding vir HIV programme te bied en verbeterde koste effetiwiteit van MIV programme te bewerkstellig. KGPG studies voorsien ook 'n maatstaf om MIV programme te evalueer en 'n kommunikaise platvorm tussen aandeelhouers. Hierdie voordele sal moontlik organisasies motiveer om aksie te neem en MIV in die organisasie aan te spreek. KGPG studies evalueer vier werknemer faktore met betrekking to MIV /VIGS. Die vier faktore is kennis, gevoelens, persepsie en seksuale gedrag. Die verslag sal die vier faktore krities evalueer vir toepaslikheid en ook fokus op die instrumente wat die faktore evalueer. Aanbevelings sal ook gemaak word ten opsigte van die korrekte en beste metodes wat gevold moet work tydens 'n KGPG studie. Die struikelblokke wat ondervind kan word tydens 'n KGPG studie asook hoe om dit te oorkom sal bespreek word. Die verslag sal bewys dat 'n KGPG studie wat uitgevoer word in Iyn met die beste praktyk baie waarde kan toevoeg tot organisasies ten opsigte van die beplanning en uitvoering van programme om MIV/VIGS te bekamp.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50617
This item appears in the following collections: