A capacity building assessment of TB Care Association : a case study

Alexander, Virna Greer (2006-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2006.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Non-profit organisations play an increasingly important role in our society as they often represent community interests. The ability of the non-profit sector to perform effectively has become more critical. In order to maintain their value and effectiveness they require continuous renewal. The increased demand placed on this sector as it partners with government to deliver basic services to the community has amplified the need for this renewal process. The non-profit sector is constantly required to develop new ways of building its capacity in an attempt to meet its challenges. Despite the emphasis placed on the importance of capacity building, the term itse~ is frequently too expansive to be meaningful to decision makers. This paper attempts to develop a working definition of capacity building and assess the capacity building levels of TB Care Association. TB Care Association, founded in 1929, provides a service to tuberculosis patients and their families. Over the last decade, the organisation has moved from being a welfare organisation to a developmental health promotion organisation. The survey conducted on TB Care Association indicates that the scores obtained by the organisation coincide with the organisation's stage of development according to Korten (Mukasa, 2003). The results further revealed that fund raising, over dependence on government funding, lack of succession planning and human resources strategies are potential issues that could impede organisational growth and development.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Nie-vir-wins organisasies speel 'n al hoe meer belangrike rol in ons samelewing deurdat hulle die belang van die gemeenskap op die hart dra. Die vermoe van hierdie sektor om effektief te wees raak dus al hoe belangriker. Om voortdurend die vlak van waarde en effektiwiteit vol te hou vereis voortdurende vernuwing. Die toenemende vereistes wat gestel word aan hierdie organisasies deurdat hulle met die regering saamspan om basiese dienste te lewer aan die gemeenskap, het die nodigheid van hierdie vernuwende proses beklemtoon. Die nie-vir-wins sektor moet gedurig nuwe maniere vind om kapasiteit te bou om hierdie uitdagings die hoof te bied. Ten spyte van die klem wat geplaas word op kapasiteitsbou, is die term self gereeld te wyd om betekenisvol te wees vir besluitnemers. Hierdie verslag poog om 'n prakties-georienteerde definisie van kapasiteitsbou daar te stel en om die kapasiteitsbou vlakke binne die TB Sorg Vereniging te bepaal. Die TB Sorg Vereniging, gestig in 1929, bied 'n diens aan tuberkulose pasiente en hul families. Oor die laaste dekade het die vereniging beweeg van 'n maatskaplike rol tot die van 'n vereniging wat fokus op die bevording van ontwikkelingsgesondheid. Die opname by die TB Sorg Vereniging toon dat die tellings behaal deur die instansie ooreenstem met die fase van ontwikkeling soos voorgestel deur Korten (Mukasa, 2003). Die resultate toon verder dat fonds-insameling, oor-afhanklikheid van regeringsfondse, 'n tekort aan opvolger-beplanning en menslike hulpbron strategiee moontlike knelpunte kan wees wat organisatoriese groei en ontwikkeling kan belemmer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50551
This item appears in the following collections: