Transition to a process enterprise

Garbers, Michael Deon (2005-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this research project is to describe the journey to a process enterprise. This research project is a combination of work been done by Dr. Michael Hammer about the process enterprise and the author. The bulk of the theory of the research project is the following courses that were presented by Dr. Hammer in Boston, USA: • The Transition to the Process Enterprise: Strategies and Techniques. • Managing the Process Enterprise: Principles and Practices. • Process Design and Implementation: Reengineering and Change Management. A model of the research project is designed by the author who includes a theoretical summary of the two books written by Dr. Hammer about the process enterprise: • The Agenda. • Beyond Reengineering. A further model is designed which form part of the research project model, and is a roadmap to implement the process enterprise concepts. This model is based on the process lifecycle and covered all the material of the three courses presented by Dr. Hammer. The process lifecycle is the journey to a process enterprise which will result in improved sustainable enterprise or business performances if implemented. The sub parts of the process lifecycle model are the following: • Building commitment for the process enterprise. • Mobilisation to perform processes. • Process metries, prioritisation and targets. • Plan the process work. • Work the process plan. • Persuade, sell and align. • Change management. The different chapters of the process lifecycle are tools and techniques that must be implemented in a chronological order to become a process enterprise. The implementation of these tools and techniques will transform a traditional functional enterprise to a process enterprise. The last part of the research project described the practical experience by Rosh Pinah Zinc Corporation on their journey to a process enterprise. Rosh Pinah Zinc Corporation is a zinc mine owned by the South African diversified mining house, Kumba Resources. Rosh Pinah Zinc Corporation delivered spectacular results since the implementation of the process enterprise concept.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van die navorsings projek is om die transformasie na 'n proses gedrewe organisasie te beskryf. Die navorsings projek is 'n kombinasie van werk wat gedoen is deur Dr. Michael Hammer en die outeur. Die grootste gedeelte van die teorie is afkomstig vanaf die volgende kursusse wat deur Dr. Hammer aangebied is in Boston, USA: • The Transition to the Process Enterprise: Strategies and Techniques. • Managing the Process Enterprise: Principles and Practices. • Process Design and Implementation: Reengineering and Change Management. 'n Model is ontwerp vir die navorsings projek wat 'n teoretiese opsomming insluit van die twee boeke wat geskryf is deur Dr. Hammer oor die proses gedrewe organisasie. Die twee boeke is die volgende: • The Agenda. • Beyond Reengineering. 'n Verdere model is ontwikkel deur die outeur wat deel vorm van die navorsings projek model wat 'n padkaart is om die proses gedrewe organisasie konsepte te implementeer. Die model is gebaseer op die proses iterasies en bevat al die materiaal van die kursusse wat deur Dr. Hammer aangebied is. Die proses iterasies is die transformasie na 'n proses gedrewe organisasie wat sal lei tot verbeterde volhoubare besigheids prestasie, indien die konsepte geimplementeer word. Die sub gedeeltes van die proses iterasie model is die volgende: • Verkry toewyding vir die proses gedrewe organisasie. • Mobiliseer om die prosesse te implementeer. • Proses metings, prioritisering en doelwitte. • Beplan die proses werk. • Werk die proses plan. • Oorreed, verkoop en belyn. • Veranderings bestuur. Die verskillende hoofstukke van die proses iterasie is gereedskap en tegnieke wat in 'n kronologiese volgorde geimplementeer moet word om te transformeer na 'n proses gedrewe organisasie. Die suksesvolle implementering van die gereedskap en tegnieke sal 'n tradisionele funsionele organisasie transformeer na proses gedrewe organisasie. Die laaste gedeelte van die navorsings projek beskryf die praktiese ervaring van Rosh Pinah Zinc Corporation met hul implementering van die proses gedrewe organisasie konsepte. Rosh Pinah Zinc Corporation is 'n sinkmyn wat deur die gediversifiseerde mynhuis, Kumba Resources, besit word. Rosh Pinah Zinc Corporation het uitstekende resultate gelewer sedert die implementering van die proses gedrewe organisasie konsepte.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50535
This item appears in the following collections: