ITEM VIEW

The role of executive coaching in assisting leaders to empower organisations

dc.contributor.advisorCoetzee, S. F.
dc.contributor.authorDe Beer, Paul Andrew
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Graduate School of Business.
dc.date.accessioned2012-08-27T11:33:27Z
dc.date.available2012-08-27T11:33:27Z
dc.date.issued2005-12
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/50519
dc.descriptionThesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The concept of executive coaching has become known over the last 20 years. Executive coaching is a service that is provided to managers and leaders within organisations in order to help them to make changes that will lead to increased personal and organisational performance. Coaching helps leaders to function better in the business world by helping them to see beyond their own mindsets; helping them to learn new skills; and helping them to overcome deeply ingrained habits and behaviours that may be restricting their further success. Coaching is not targeted specifically at executives that are experiencing performance problems, but at any manager or leader that wants to learn or change in some way, or simply wants to further increase their performance. The need for executive coaching has arisen due to the speed at which the world is developing and hence because of constant change. Globalisation, technology, mass production and increased levels of democracy have lead to a highly competitive business world. The leader and manager of today have to be highly efficient and deal with a much broader range of tasks than ever before while being highly advanced in the areas of personal and interpersonal skills. These same changes that have affected the world have lead to changing social norms where people have the need to partiCipate and be heard. The traditional management approaches to business whereby leaders commanded their employees to execute their ideas, is no longer an efficient practise as business is just too complex to centralise decision making. The concept of organisational empowerment which became know in the late 1980's has to do with the top leaders of organisations sharing their power and authority with those lower down in the organisation. Empowerment is seen as the key to sustainable organisational success, however it is complex to implement, takes considerable time and needs dedication, focus and drive from top leaders to be successful. Top leaders however will need to transform their own styles, habits and skills in order to successfully empower their organisations. Executive coaching is seen as the best method to help leaders and managers to empower their organisations by assisting them to change their leadership styles, learn better personal skills and to properly plan and execute changes that need to be made within the organisation. The use of executive coaching will also teach executives how to coach all those within their organisations, which will further help change the organisation from a traditional culture to a culture of collaboration and support.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die konsep van bestuursafrigting het in die afgelope 20 jaar bekend geword. Bestuursafrigting is 'n diens wat gelewer word aan bestuurders en leiers binne 'n organisasie om hulle te help om veranderinge te maak wat sal lei tot verhoogde persoonlike en organisatoriese prestasie. Afrigting help leiers om beter te presteer in die besigheidswereld deur verby hul eie gedagte raamwerk te kyk, nuwe vaardighede aan te leer en om diep ingewortelde gewoontes en gedrag te oorkom wat sukses verhinder. Afrigting is nie net gefokus op uitvoerende amptenare wat prestasie probleme ervaar nie, maar op enige bestuurder of leier wat wil leer of verander, of prestasie wil verbeter. Die behoefte vir bestuursafrigting het ontstaan as gevolg van die tempo waarmee die wereld voortdurend verander. Globalisering, tegnologie, massa produksie en verhoogde vlakke van demokrasie het gelei na 'n hoogs kompeterende besigheidswereld. Die hedendaagse leier en bestuurder moet hoogs effektief wees, meer take kan verrig as ooit tevore en ook nog hoogs gevorderd wees in terme van interpersoonlike vaardighede. Hierdie veranderinge het ook gelei na veranderende sosiale norme waar mense meer betrokke wil wees deur insette te lewer. Die tradisionele benadering tot besigheid, waar leiers opdragte gee aan werknemers om hulle idees uit te voer, is nie meer effektief in die huidige komplekse samelewing nie. Die idee van organisatoriese bemagtiging, wat in die laat 1980's bekend geword het, het te make met die verspreiding van mag van die senior bestuur in die organisasie na laer vlakke. Bemagtiging is die sleutel tot volhoubare organisatoriese sukses maar, dit is moeilik om te implementeer, het baie tyd en toewyding nodig en benodig fokus van die top leiers om suksesvol te wees. Daarom moet top bestuurders hul eie styl, gewoontes en vaardighede transformeer om bemagtiging suksesvol te implementeer in hul organisasies. Bestuursafrigting word gesien as die beste metode om leiers en bestuurders te help om hul werknemers te bemagtig deur hulle te help om hulle leierskapstyle te verander, beter persoonlike vaardighede aan te leer en om beter organisatoriese beplanning en uitvoering te fasiliteer. Die gebruik van bestuursafrigting leer bestuurders hoe om ander te mentor wat die tradisionele kultuur van bestuur vervang met een van samewerking en ondersteuning.af_ZA
dc.format.extent112 p.
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch University
dc.subjectExecutive coachingen_ZA
dc.subjectOrganizational effectivenessen_ZA
dc.subjectDissertations -- Business managementen_ZA
dc.subjectTheses -- Business managementen_ZA
dc.titleThe role of executive coaching in assisting leaders to empower organisationsen_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch University


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW