Collaborative communication between the districts and head office within the Western Cape Education Department

Primo, Lynne (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The Western Cape Education Department (WCED) is responsible for the provision of education to nearly a million learners in 2007/08 from grade R to grade 12. To fulfil its primary function, it employs thousands of educators and officials. Like any organisation, the WCED should be managed effectively to ensure that this main educational mission is carried out. Communication forms an integral part of this management process. This research report focuses on communication processes between two groups within the WCED, namely, officials at Head Office and officials working directly in the Educational Management and Development Centres (EMDCs). The aim was to determine the perceptions that the officials have about communication in the WCED and to make recommendations to the WCED to improve the situation, should such recommendations be needed. Chapter 1 gives a background of the organisation where the research was conducted. Chapter 2 focuses on the literature and gives a review of the different communication theories while applying these to the organisation being researched. Chapter 3 provides an explanation of the method of research and refers to the two groups that are compared, the questionnaire that was developed and administered as well as an explanation of how the statements were analysed. Chapter 4 categorises the responses of the two groups and each statement is analysed based on whether the groups agree or disagree with each other. Summaries of the findings, in four groupings, are presented. Chapter 5 places the focus on the conclusions that have been drawn from the analyses and makes recommendations to the WCED regarding how to improve communication. Several findings were made. There are a number of aspects that officials from both groups agree with, but also many issues that they disagree on. The main finding of the research is that both groups perceive the management of the WCED to be autocratic and that this seems to be one main root of problems related to communication in the department.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Wes-Kaap Onderwysdepartement is verantwoordelik vir die voorsiening van opvoeding vir duisende leerders vanaf graad R to graad 12. Terwyl dit die primere funksie van die onderwysdepartment is, moet dit ook in gedagte gehou word dat dit duisende onderwysers en amptenare in diens het. Die Wes-Kaap Onderwysdepartement moet effektief bestuur word om te verseker dat die hoofdoel bereik word. Kommunikasie vorm 'n integrale deel van die bestuursproses. Die navorsingsverslag fokus op die kommunikasieprosesse tussen twee groepe binne die Wes-Kaap Onderwysdepartement, naamlik Hoofkantoor- en Distriksamptenare. Die doel was om die persepsies wat hierdie amptenare oor kommunikasie het, te bepaal, en om aanbevelings te maak aan die onderwysdepartment om die situasie wat bestaan, te verbeter. Hoofstuk 1 gee 'n agtergrond van die organisasie waar die navorsing gedoen was. Hoofstuk 2 fokus op die literatuur en gee 'n oorsig van die verskillende kommunikasieteoriee, terwyl hierdie toegepas word op die organisasie wat nagevors word. Hoofstuk 3 voorsien 'n verduideliking van die metodiek van navorsing en verwys na die twee groepe wat vergelyk word, die vraelys wat ontwikkel en geadministeer was, sowel as 'n verduideliking van hoe die stellings geanaliseer sal word. Hoofstuk 4 kategoriseer die terugvoering van die twee groepe en elke stelling word geanaliseer, gebaseer op of die groepe met mekaar saamstem of nie. Hoofstuk 5 plaas die fokus op die gevolgtrekkings wat gemaak word van die analise, terwyl daar ook aanbevelings aan die Wes-Kaap Onderwysdepartement gemaak word oor hoe om kommunikasie te verbeter. In die analise van die terugvoering van die amptenare wat op die vraelys gereageer het, word 'n aantal bevindinge gemaak. Daar is 'n aantal aspekte waaroor amptenare van beide groepe saamstem, maar ook aspekte waaroor hulle nie met mekaar saamstem nie. Die hoof bevinding van hierdie navorsing is dat amptenare die persepsie het dat die bestuur van die WKOD outokraties is en dat dit die oorsaak is van die probleme wat verband hou met kommunikasie in die departement.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5048
This item appears in the following collections: