An in-depth literary study of Tobin's Q ratio, free cash flow and the relationship that exists between Q and free cash flow

Van Eeden, Johannes Gerhardus (2009-03)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2009.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Tobin's q value is widely used by financial analysts as a performance indicator ratio. The market value of a firm over the replacement cost of fixed assets and inventory serves as an indication of whether value is created by investing internally in the firm, or whether value is destroyed by investing in negative net present value projects. Where Tobin's q is greater than one (q > 1), the market value of the firm is greater than what it would cost to replace fixed assets and inventory. Therefore value is created. Firms that have a Tobin's q value of less than one are advised to pay dividends rather than invest in negative net present value projects. Over 200 different methods exist of calculating Tobin's q. By increasing the complexity of the algorithm to determine q, very little is achieved to improve the measurement quality. A strong link exists between excess market returns, free cash flow spending announcements and Tobin's q value for the firm. Firms with a high Tobin's q value should ensure that good investment possibilities are pursued. The use of internal funds to fund new investment is viewed in a positive light by the market and above average returns are generated. Firms with a high Tobin's q value and high free cash flow show lower returns. These lower returns happen as a result of the market recognising the firm's failure to capitalise on favourable internal investment opportunities.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Tobin se q-waarde word wyd gebruik as prestasie aanwyser deur finansiele ontleders. Die markwaarde van 'n firma gedeel deur die vervangingskoste van vaste bates en voorraad, dien as 'n maatstaf om aan te dui of waarde geskep word deur intern in die firma te belê en of waarde vernietig word deur in projekte met 'n negatiewe netto teenswoordige waarde te belê. Waar Tobin se q-waarde groter is as een (q > 1) is die markwaarde van die firma groter as wat dit sal wees om die vaste bates en voorraad te vervang. Sodoende word waarde geskep. Firmas met 'n q-waarde van minder as een word aanbeveel om eeeder dividende uit te betaal as om die beskikbare fondse in projekte met 'n negatiewe netto teenswoordige waarde te investeer. Meer as 200 verskillende metodes bestaan om Tobin se q-waarde te bereken. Deur die kompleksiteit van die algoritme te vergroot om q te bereken, dra min by tot groter akkuraatheid van die meting. 'n Sterk verband bestaan tussen bo-gemiddelde markopbrengste, aankondigings oor die besteding van vrye kontantvloei en die Tobin q-waarde van die firma. Firmas met 'n hoë Tobin q-waarde moet verseker dat goeie investeringsgeleenthede aangegryp word. Die gebruik van interne fondse om nuwe investering te finansier word deur die mark in 'n positiewe lig beskou en bogemiddelde opbrengste word gelewer. Firmas met 'n hoë Tobin q-waarde en hoë vrye kontantvloei toon laer opbrengste. Hierdie laer opbrengste is as gevolg van die mark wat besef dat die firma nalaat om gunstige interne investeringsgeleenthede te gebruik.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/5047
This item appears in the following collections: