Problems affecting the growth of microfinance institutions in Tanzania

Mukama, Julius (2005-04)

Thesis (MBA)-- Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Microfinance services in Tanzania have existed for some years, yet have remained weak and slow to develop. Therefore, the objective of this study is to survey problems that impact on the growth of Microfinance Institutions (MFIs) in Tanzania. MFIs in Tanzania include commercial banks, rural community banks, on-bank financial institutions, NGOs and Savings and Credit Co-operative Societies (SACCOs). The problems in the microfinance sector are prioritised and show that the lack of sufficient capital to lend to clients is the problem that has the greatest impact on growth, followed by education level of clients. A number of these problems show agreement as expressed by the Spearman Rank Correlation Coefficients. The recommendations directly touch the provision of capital support to MFIs as a most priority criteria towards MFIs growth. Sufficient capital to lend to clients can decrease the impact of other problems that shows correlation with it, such as service quality to customers, attraction of low income earners, client focus, small and irregular cash flows from clients, as well as education level of clients. Finally, it is shown by a selected best practice matrix that solutions to problems impacting on the growth of MFIs in Tanzania depend on a combination of several best practices that can lead to sustainable solutions. Hence MFls may find a combination of relevant best practices that fit efficiently. effectively and economically to their respective operating environments.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Mikrofinansieringsdienste in Tanzania bestaan al geruime jare, maar is ongelukkig swak ontwikkeld en toon stadige groei. Die doelwit van hierdie studie is om probleme te identifiseer wat impakteer op die groei van die Mikrofinansiering-instansies (MFI) in Tanzania. MFIs in Tanzania sluit in kommersiele banke, landelike / gemeenskapsbanke, niebank finansiele instansies, Nie-regeringsorganisasies (NGOs) en Spaar en Krediet Samewerkende Gemeenskappe (SACCO's). Die probleme in die mikrofinansiering-sektor is geprioritiseer en dui daarop dat die gebrek aan beskikbaarheid van voldoende lenings-kapitaal die grootste impak op die sektor het, gevolg deur die vlak van onderwys-opvoeding van kliente. Verskeie van die probleme gelys vind ooreenkomste by mekaar, soos uitgelig deur die "Spearman Rank Correlation Coefficients". Aanbevelings gemaak, hou direk verhand met die voorsiening van kapitale ondersteuning aan MFIs, as die belangrikste kriteria wat sal lei tot MFI groei. Voldoende leningskapitaal kan die impak van ander probleme wat verband hou met die tekort aan kapitaal verminder, soos onder andere die kwaliteit van klientediens, die lae-inkomste mark wat bedien word, kliente fokus, klein / ongereelde inkomste-strome van kliente, asook die onderwys-opvoedingsvlakke van kliente. Ter afsluiting, dit is getoon deur die beste praktykbeginse/s matriks, dat die oplossing vir probleme wat impakteer op die groei van die MFI sektor in Tanzania, afhanklik is van 'n kombinasie van verskeie beste praktykbeginsels wat kan lei tot volhoubare oplossings. Sodoende kan MFIs 'n kombinasie van beste praktykbeginsels vind wat effektief en ekonomies sal werk vir hulle onderskeie omgewings.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50428
This item appears in the following collections: