Preventative strategies to ensure optimal managerial functioning

SUNScholar Research Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Denton, Mario
dc.contributor.author Droomer, L.
dc.contributor.other Stellenbosch University. Faculty of Economic and Management Sciences. Graduate School of Business.
dc.date.accessioned 2012-08-27T11:33:25Z
dc.date.available 2012-08-27T11:33:25Z
dc.date.issued 2005-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10019.1/50424
dc.description Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.
dc.description.abstract ENGLISH ABSTRACT: In today's fast and highly competitive business environment, every manager is placed under increasing pressure. Managers are being confronted on a daily basis with situations where their management skills are tested to the utmost and critical decisions need to be made. These decisions are not always to everybody else's approval. In order to conquer these trying situations, it is necessary for every manager to equip himself by strategically planning how he is going to handle these situations. This study aims to present these critical managerial areas in a practical functioning model. From this model, certain levels indicating the different aspects having an influence on managerial performance, as well as their build-up, are discussed. In the various levels of the model, the possible tools enabling the manager to prepare himself, is presented through questionnaires, processes and models of self examination. Hereby every manager can preventatively plan and prepare himself to avoid personal stress and underperformance. The processes will support optimal managerial performance. The awareness of the different areas, as well as the use and application of the models, will enable every manager to identify areas of weakness in his personal performance. The importance of every area, as well as possible aspects to be kept in mind, is discussed in this study. As one can1 truly separate work and personal life, the tools proposed in this study will also greatly benefit personal development in every facet of life. en_ZA
dc.description.abstract AFRIKAANSE OPSOMMING: In die hedendaagse snelveranderende en hoogs kompeterende bestuursomgewing word al hoe meer eise aan bestuurders gestel. Hulle word daagliks gekonfronteer met verskeie toetse en situasies, waartydens die mondering van bestuurders tot die uiterste getoets word en moeilike besluite geneem moet word. Hierdie besluite dra dan ook nie altyd almal se goedkeuring nie. Ten einde hierdie eise baas te raak, is dit nodig dat bestuurders hulleself moet toerus deur strategies hiervoor voor te berei. Hierdie studie het dus die doelwit om hierdie toerustingsareas in 'n praktiese funksionele model saam te stel. Vanuit hierdie model word die verskillende vlakke van toerusting, sowel as die opeenvolging daarvan bespreek. In die verskillende vlakke van die model word die moontlike toerusting wat elke bestuurder self kan volg uitgewys in die vorm van vraelyste, prosesse en stappe van selfondersoek. Hieruit kan elke bestuurder voorkomend strategiese beplanning en voorbereiding aanpak, sodat moontlike persoonlike spanning en wanprestasie verhoed kan word. Die prosesse sal bestuursprestasie tot die maksimum ondersteun. Die bewusmaking van die verskillende areas, asook die gebruik en die toepassing van die modelle, sal elke bestuurder in staat stel om leemtes in persoonlike prestasie te identifiseer. Die belangrikheid van elke area sowel as moontlike aspekte wat in elke vlak in gedagte gehou moet word, word Iydens die studie bespreek. Aangesien dit bykans onmoontlik is om 'n mens se beroepslewe en persoonlike lewe te skei, sal die hulpmiddels wat die dokument voorstel ook tot groot voordeel wees van persoonlike ontwikkeling in elke faset van die lewe. af_ZA
dc.format.extent 116 p. : ill.
dc.language.iso en_ZA en_ZA
dc.publisher Stellenbosch : Stellenbosch University
dc.subject Management en_ZA
dc.subject Strategic planning en_ZA
dc.subject Leadership en_ZA
dc.subject Managerial capability en_ZA
dc.subject Managerial performance en_ZA
dc.subject Management skills en_ZA
dc.subject Dissertations -- Business management en_ZA
dc.subject Theses -- Business management en_ZA
dc.title Preventative strategies to ensure optimal managerial functioning en_ZA
dc.type Thesis en_ZA
dc.rights.holder Stellenbosch University
 Find Full text

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record