Perceptions of the effectiveness of a public service bargaining council in the fulfilment of its statutory functions : a case study of the Western Cape Provincial Chamber of the Education Labour Relations Council

Brand, Frederik Floris Johannes (2005-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Collective bargaining has gained more prominence within the industrial relations system as the latter is undergoing a worldwide transformation process. None of the effects of this transformation process is potentially more important to workers than the impact on dispute resolution. Changes in world markets furthermore necessitate a renewed emphasis on quality of products and services. Within this context labour conflicts in the public service have potential crucial consequences for the South African government's ability to promote economic development and service delivery. The Education Labour Relations Council (ELRC) with its nine provincial chambers provides the infrastructure for collective bargaining in the public education sector and plays an important role in managing conflict and disputes within this sector. The goal of this research is to determine whether the Western Cape provincial chamber of the ELRC (PELRC) is effective in the fulfilment of its statutory functions, with specific reference to its collective bargaining and dispute resolution functions. Data has been collected by conducting interviews using an interview schedule. The research indicated that the PELRC does perform its statutory collective bargaining and dispute resolution functions. The PELRC, however, is more active in terms of dispute resolution than collective bargaining. The research established that the PELRC does not measure its effectiveness. Results were inconclusive regarding the PELRC's effectiveness in terms of its service delivery. The research, though did manage to identify those factors that contribute to effectiveness as well as those that counter it. It furthermore indicated that when effective, the PELRC's service delivery has a positive impact on the said statutory functions.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Kollektiewe bedinging het in vernaamheid binne die arbeidsverhoudinge sisteem toegeneem soos wat laasgenoemde 'n wêreldwye transformasie proses ondergaan. Geen van die gevolge van hierdie transformasie proses is vir werkers moontlik belangriker as die invloed wat dit op dispuut oplossing het nie. Veranderinge binne wêreld markte het verder 'n hernuwe klem op die kwaliteit van produkte en dienste genoodsaak. Binne hierdie verband het arbeidskonflik in die staatsdiens potensieel kritieke gevolge vir die Suid-Afrikaanse regering se vermoë om ekonomiese ontwikkeling en dienslewering te bevorder. Die Raad van Arbeidsverhoudinge in die Onderwys (RAVO) met sy nege provinsiale kamers verskaf die infrastruktuur vir kollektiewe bedinging in die openbare onderwys sektor en speel 'n belangrike rol in die bestuur van konflik en dispute binne hierdie sektor. Die doel van hierdie navorsing is om te bepaal of die Wes-Kaap provinsiale kamer van die RAVO (PRAVO) effektief is in die uitvoering van sy statutêre funksies met spesifieke verwysing na sy kollektiewe bedinging en dispuut oplossing funksies. Data is ingesamel deur onderhoude te voer waartydens 'n onderhoud skedule gebruik is. Die navorsing het aangetoon dat die PRAVO wel sy statutêre kollektiewe bedinging en dispuut oplossing funksies uitvoer. Die PRAVO is egter meer aktief in terme van dispuut oplossing as kollektiewe bedinging. Die navorsing het vasgestel dat die PRAVO nie sy effektiwiteit meet nie. Resultate was onoortuigend betreffende die PRAVO se effektiwiteit in terme van sy dienslewering. Die navorsing het wel daardie faktore wat tot effektiwiteit bydra sowel as dié wat dit teenwerk geïdentifiseer. Dit het verder aangetoon dat wanneer effektief, die PRAVO se dienslewering 'n positiewe invloed op die genoemde statutêre funksies het.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50416
This item appears in the following collections: