Failures of black co-operatives in the Limpopo Province

Moji, Patricia Cynthia (2005-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Against the backdrop of recent co-operative challenges, it may not be very pragmatic to paint a euphoric picture of things in the world of co-operatives. The distaste from co-operative scamp will continue for some time but, despite all that has happened in the recent past, co-operative activity particularly in the rural context will remain the answer to poverty in the rural areas. The spirit and principles that lead to the formation of co-operatives make sense and have a global appeal. If they are applied in properly structured and well managed environments, they can add value towards the improvement of the quality of lives in the rural communities. This work explains the failure, hopes and fears, potential and inadequacies of the co-operative effort in the Limpopo Province. The recommendations made by the researcher are linked to the data of the study and should not be read as bland generalisations. The new economic outlook in the province makes it all the more imperative that an understanding of the individual initiative should be reinforced by co-operative struggle in the rural areas where no other option seems to be more promising. The Limpopo Province will benefit from big irrigation projects to be implemented in the various districts. All well-wishers of co-operatives focus their attention on the future potential and try to forget the bitterness of the past. Any significant success in co-operatives in Limpopo Province will send good signals everywhere in South Africa.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Teen die agtergrond van die onlangse koöporasie uitdagings, kan dit dalk uiters pragmaties klink om 'n euforiese siening in die wêreld van koöporasies te skilder. Die teensin in koöporasie-ongerymdhede sal nog vir 'n geruime tyd voortduur, maar ten spyte van alles wat in die verlede gebeur het, bly samewerking, veral in die plaaslike konteks, die antwoord vir die armoede in die platteland. Die geesdrif en beginsels wat lei tot die ontstaan van koöperasies maak sin en het wel 'n algemene trefkrag. Indien hulle in behoorlike strukture, en goed bestuurde omgewings toegepas word, kan hulle waarde tot die verbetering in die lewensgehalte van gemeenskappe in die landelike gebiede voeg. Hierdie navorsing verteenwoordig die mislukking, hoop, vrese, potensiaal en ongelykhede van koöporasiepogings in die Limpopo Provinsie. Die aanbevelings wat deur die navorser gedoen word, is gekoppel aan die inligting van die studie en behoort nie as veralgemenings gesien te word nie. Weens die nuwe ekonomie uitkyk in die provinse is dit noodsaaklik dat die inisiatief van die individu versterk word, deur die samewerking stryd in die platteland gebiede. Die Limpopo Provinsie sal baat vind by groot besproeiingsprojekte in die verskillende distrikte. Alle voorstanders van koöporasie-aksie moet op die pontensiaal vir die toekoms fokus en die griewe van die verlede probeer vergeet. Enige noemenswaardige kooporasie aksie in Limpopo Provinsie sal goeie seine wyd en syd stuur.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50354
This item appears in the following collections: