Demonstrating the value of implementing an enterprise programme office (EPO) : a South African study

Langdon, Neville (Neville Derrick) (2005-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This mini study project reviews the experiences of implementing an Enterprise Programme Office (EPD). The reason for the implementation, as well as the alignment of the structure and role of the EPD is reviewed in a literature research as well as an empirical study of eight large listed South African companies. The study attempts to establish whether the value of the EPO exceeds the cost of the EPD and whether the type of EPD implemented impacts on the success of the initiative. Strong . executive support and a formalised change management prógramme are highlighted as important prerequisites for success. An approach to measure the success of the implementation is discussed as part ofthe literature research. The implementation of an EPD is not simple. Understanding this at the conceptual stage will ensure that the business will not underestimate the size, complexity and impact on the business. If this is acknowledged, inclusion of a formal change management process will be readily supported and the level of budget and skills allocated is more likely to be appropriate. The strong correlation between EPD effectiveness and the success of individual projects or projects within a programme, as established in the KPMG Project Management Survey (2002:3) indicates a strong business case for building an effective EPD. The mini study project is able to confirm that the value of having an EPD does exceed the cost of implementing and running the EPD, within the confines of this study. The implementation of an effective EPD provides the business with a vehicle to implement their key initiatives, using a formal process that significantly reduces the risk of failure.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie mini-studieprojek neem die resultate van die implementering van 'n Ondernemingsprojek-kantoor (OPK) in oënskou. Die rede vir die implementering, asook die posisionering van die struktuur en rol van die OPK word ondersoek by wyse van 'n literatuurstudie, sowel as 'n empiriese studie van agt groot gelyste Suid- Afrikaanse maatskappye. Die studie poog om te bepaal of die waarde van die OPK die koste van die OPK oortref en of die tipe OPK wat geïmplementeer word die sukses van die inisiatief beïnvloed. Die volgehoue ondersteuning van die uitvoerende bestuur sowel as 'n formele veranderingsbestuursprogram word vooropgestel as belangrike voorvereistes vir sukses. 'n Benadering wat die sukses van die implementering meet, word as deel van die literatuurstudie bespreek. Die implementering van 'n OPK is nie so eenvoudig nie. Dis belangrik dat dit reeds tydens die koseptualiseringsfase in gedagte gehou word ten einde te verseker dat die omvang, kompleksiteit en impak op die besigheid nie onderskat word nie. Indien dit aanvaar word, sal die insluiting van 'n formele veranderingsbestuursproses geredelik ondersteun word en die standaard van begroting en vaardighede wat toegewys word, neig om meer gepas te wees. Die sterk onderlinge afhanklikheid tussen die effektiwiteit van die OPK en die sukses van individuele projekte binne 'n program, soos vasgestel is met die KPMG Projekbestuur Ondersoek (2002:3), dui op 'n sterk besigheidsaak ten gunste van die daarstelling van 'n effektiewe OPK. Die mini-studieprojek kan, binne die beperkinge van die studie, bevestig dat die waarde van die vestiging van 'n OPK, die koste van implementering en bestuur van die OPK oortref. Die implementering van 'n effektiewe OPK voorsien besigheid van 'n medium om hulle sleutel inisiatiewe te implementeer deur gebruik te maak van 'n formele proses wat die risiko van mislukking aansienlik verminder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50312
This item appears in the following collections: