Now showing items 1-1 of 1

  • Alumni se rol in die Hoop Projek 

    Botman, H. Russel (2010-11)
    Alumni se rol in die Hoop Projek, toespraak deur prof Russel Botman, Rektor en Visekanselier van die Universiteit Stellenbosch, by die jaarlikse dinee van die Klub vir SR-voorsitters, Wallenberg-sentrum, SIGNA, 11 November 2010