Commitment as a factor to facilitate change in the workplace

Struwig, Anton (2005-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Today's economy demands that organisations' continually change the way they do business. The agility and efficiency with which organisations can implement change are vital in ensuring their continued competitiveness. Unfortunately, people's fear of the unknown results in a natural propensity to resist change. This presents significant challenges that management must overcome in order to implement desired changes to improve organisational efficiencies and overall stakeholder value. This study investigates the importance of employee commitment in implementing workplace change through a review of related literature and the analyses of primary data collected. The data was collected by means of a questionnaire that was sent to all employees within Media24 IT. The findings indicate a strong relationship between commitment and change. Especially one type of commitment displays significant importance with respect to workplace change, i.e. commitment that deals with an employee's emotional attachment to, identification with and involvement in the organisation. Additionally, certain drivers of commitment are investigated and conclusions presented. However, it is recommended that further research might be necessary. This is mainly due to the fact that the primary data collected could be seen as merely a reflection of the situation within a single organisation at a certain period in time.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Vandag se ekonomie vereis dat organisasies vooortdurend die wyse waarop hulle besigheid doen, moet verander. Die tempo en doeltreffendheid waarmee organisasies verandering kan implementeer, is van deurslaggewende belang vir hul voortgesette kompeterendheid. Ongelukkig veroorsaak mense se vrees vir die onbekende 'n natuurlike geneigdheid om verandering teen te staan. Dit bied aan bestuur aansienlike uitdagings wanneer gewenste veranderings om organisatoriese doeltreffendheid en belanghebberwaarde te verbeter, geimplemenleer moet word. Hierdie werkstuk ondersoek die belangrikheid van werknemers se toegewydheid ten opsigte van die implementering van verandering by die werkplek deur middel van 'n literatuurstudie en die analise van primere data wat ingesamel is. Die data is deur middel van 'n vraelys wat aan al Media24 IT se personeellede gestuur is, ingesamel. Die bevindings dui 'n sterk verwantskap tussen toegewydheid en verandering aan. Veral een tipe toegewydheid wat handel oor 'n werknemer se emosionele verbintenis tot die organisasie, asook identifikasie met en betrokkenheid by die organisasie, toon 'n sterk invloed op verandering in die werkplek. Addisioneel word sekere drywers van toegewydheid ondersoek en afleidings gemaak. Daar word egter aanbeveel dat verdere navorsing moontlik nodig mag wees. Dit is hoofsaaklik weens die feit dat die primere data wat ingesamel is, gesien kan word as 'n blote weerspieeling van die situasie binne 'n enkele organisasie op 'n gegewe tydstip.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50298
This item appears in the following collections: