An outline and research for a course on management consulting

Myburgh, Riette (2005-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The purpose of this study project was to research different consulting courses with the primary goal to identify a general framework to be used for a consultancy course. This framework will also serve to expand and support the current consultancy course used by the University. The initial goal was to get an understanding of the different skills required of a successful consultant. Secondly, to identify a general framework the consultant can use to understand a business problem, to solve it and to implement the solution successfully. Ultimately this study project was to expand upon these skills and framework to increase the consultant's cumulative knowledge. Resistance and change were focused upon with the goal of giving the consultant a set of skills to lead successfully. The skill of negotiation, identified by several sources as an integral part of consultancy, was also discussed in detail. The framework that has been identified is comprised of information gathering, problem identification and solution, feedback to the client, scope, priorities and estimates and lastly, implementation and engagement. Several sources have been identified to support the consultant in finding further information to ensure successful consultation endeavors.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie studieprojek was om verskillende konsultasie kursusse te ondersoek met die primêre doel om 'n raamwerk te identifiseer wat gebruik kan word vir 'n konsultasie kursus. Dit sal dan ook dien as uitbreiding en aanvulling tot die huidige konsultasie kursus wat deur die Universiteit aangebied word. Spesifieke doelwitte was om eerstens die vaardighede wat suksesvolle konsultasie vereis, te verstaan. Tweedens was dit om 'n algemene raamwerk te identifiseer wat die konsultant kan toepas om 'n besigheidsprobeem te verstaan, op te los en om die oplossing suksesvol te implementeer. Die verdere doel van hierdie studieprojek was om dan verder uit te brei op daardie vaardighede en raamwerk om die konsultant te ondersteun gedurende projekte. Daar is klem gelê op die proses van verandering en weerstand met die doel om die konsultant te help om dit suksesvol te lei. Die vaardighede van onderhandeling, wat deur verskeie bronne as 'n integrale deel van konsultasie geïdentifiseer is, is ook bespreek. Die raamwerk wat geïdentifiseer is, is om inligting in te samel, probleme te identifiseer en op te los, terugvoer aan die kliënt, omvang, prioriteite en benaderings en laastens implementasie. Verskeie bronne vir selfstudie is ook geïdentifiseer om die konsultant te ondersteun om verdere kennis op doen om konsultasie projekte suksesvol te voltooi.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50273
This item appears in the following collections: