An investigation into South Africa's economic progress with special attention to transformation, participation and poverty alleviation

Chetty, Devapala (2005-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study project aims to investigate economic progress in South Africa through exploring the economic history in both the pre-1994 and post-1994 period. Special emphasis is placed on the areas of poverty alleviation, employment creation as well as the economic success that the country wishes to achieve. South Africa, as a developing nation, faced many key challenges after 1994 and together with these internal problems, the global operating environment was rapidly changing and this needed to be factored in. After ten years of democracy, it is important to examine what progress has been made and determine if South Africa is indeed on the path to prosperity. In establishing this, the author starts by defining the key issues that deserve consideration within the topic and sets a standard framework around which the topic will be studied. South Africa is not the first country in the world to experience related challenges and it is useful to examine some selected economies in the world, to extract key learning points as well as offer a means of benchmarking how South Africa compares. It is essential that the context and nature of the problems that exist currently be understood through an investigation of the past. The solutions that ultimately are applied to eradicate these problems must successfully address the inherited legacy or the solutions will be short term and inadequate. Much has happened after 1994 and this is examined both from a macroeconomic as well as the socioeconomic perspective. In determining whether South Africa remains on the correct trajectory, the key learning points are integrated with the progress made to date. The identified shortcomings are then presented as recommendations.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie mik om ekonomiese vordering in Suid-Afrika deur die bestudering van ekonomiese geskiedenis in beide die voor-en na-1994 tydperk te ondersoek. Spesiale klem is geplaas in areas van verligting van armoede, werkskepping sowel as ekonomiese sukses wat die land na streef. Suid-Afrika, as 'n ontwikkelende land, staar baie sleutel uitdagings na 1994 in die gesig en tesame met die interne probleme, het die globale funksionele omgewing vinnig verander en moes dit in ag geneem word . Na tien jaar van demokrasie, is dit belangrik om ondersoek in te stel na watter vordering gemaak was en vas te stel of Suid-Afrika inderdaad op pad is na positiewe groei. Deur dit vas te stel, het die skrywer begin om sleutel fokuspunte, binne die onderwerp wat verdien om in ag geneem te word, te definieer, en plaas 'n standaard raamwerk rondom die betrokke onderwerp wat bestudeer moet word. Suid-Afrika is nie die eerste land in die wereld om soortgelyke uitdagings te ondervind nie, en dit is prakties om sommige geselekteerde ekonomieë in die wereld te bestudeer, ten einde belangrike punte en mikpunte oor hoe Suid-Afrika vergelyk uit te beeld. Dit is noodsaaklik dat die konteks en natuur van die probleme huidiglik, verstaan word, deur die verlede te ondersoek. Die oplossings wat toegepas word moet suksesvol die nagelate erfenis addresseer, of die oplossings kortermyn en onvoldoende sal wees. Baie het gebeur na 1994 en dit is beide van 'n makro-ekonomiese sowel as die sosio-ekonomiese perspektief ondersoek. Om vas te stel of Suid-Afrika op die regte koers is, word die sleutel punte geintegreer met die vordering tot op datum. Die geidentifiseerde tekortkomminge word voorgelê as aanbevelings.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50268
This item appears in the following collections: