An investigation into corporate social investment practices and policies within the South African insurance sector

Egan, Paul (2005-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2005.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This is an exploratory study that examines how companies within the South Africa insurance sector approach the area of Corporate Social Investment (CSI). South Africa is burdened with a number of pressing social problems- such as unemployment. HIV/AIDS and crime - and in many respects the insurance industry is on the front-line; as these problems have a direct impact on their core business. The primary research, upon which the findings are based, consist of ten qualitative interviews with individuals who were either responsible for CSI within their organisation or were involved in the decision-making process. Its main aim is to understand the motivations and drivers that underpin corporate giving programmes. In particular, the study focuses on how social investment is managed within the context of a society that is undergoing social transformation. It also touches on the question of self-interest and how this impacts on giving programmes. Notably. the study observed a major shift in how companies set-about their social investments post-1994. These include a more business-like approach in which corporations were managing CSI, a move away from utilizing CSI as a marketing tool, and integrating CSI with other aspects of corporate social responsibility. The research also identified a change in the rationale and philosophies underpinning involvement in CSI. Coupled with this is added external pressure from government and investors, as well as self-imposed drivers arising out of the Financial Sector Charter.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie is 'n ondersoekende studie wat fokus op die benadering van die Suid Afrikaanse versekerings sektor tot die area van Korporatiewe Sosiale Beleggings (KSB). Suid Afrika word geteister deur 'n aantal drukkende sosiale probleme - soos werkloosheid, MIV/VIGS en misdaad - en in baie gevalle is die versekeringsektor in die voorste linie deurdat hierdie kwessies direk impak maak op hul kern besigheid. Die primere navorsing in hierdie verslag is gegrond op tien kwalitatiewe onderhoude met individue wat verantwoordelikheid dra vir KSB binne hul organisasies, of ten minste betrokke is by besluitneming daarrondom. Die hoof doelstelling is om die motivering en drywers te verstaan wat KSB onderspan. In besonder kyk die studie na die bestuur van KSB binne die konteks van 'n samelewing wat sosiale transformasie ondergaan. Die studie raak ook die vraag aan van self-belang en hoe dit impak maak op skenkingsprogramme. Dit is nodig om te let op die punt dat daar 'n groot skuif was in die manier wat maatskappye KSB benader post 1994. Dit sluit 'n sterker besigheidsbenadering in, 'n beweging weg van KSB as 'n bemarkings-instrument, asook die integrasie van KSB met ander aspekte van korporatiewe sosiale verantwoordelikheid. Die studie het ook veranderinge identifiseer in die redes en filosofiee wat dien as grondslag vir KSB. Ook verwant aan dit is die addisionele druk van regering en beleggers, asook die self-opgelegde drywers wat voortspruit uit die Finansiele Sektor Handves.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50267
This item appears in the following collections: