Uhlalutyo lwe polisemi yamagama ngokusebenzisa isenzi u-phambuka no-jika kwisixhosa

Nkani, Nolutando Cynthia (2004-04)

Study to present a lexical-semantics analysis of two verbs in Xhosa.

Thesis (MA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this study is to present a lexical-semantics analyis of the verbs -phambuka and -jika in Xhosa. Chapter 1 presents an overview of the study as a whole, including reference to the aims of the research, the Theoretical Framework assumed and the organisation of the study. In Chapter 2, the Generative theory of the lexicon is reviewed. The multiple levels of representation of the different kinds of lexical information are discussed, including Argument structure, Event structure, Qualia structure and also the Lexical Inheritance structure. Chapter 3 presents a discussion of the polysemy of the verbs with reference to -phambuka. The polysemous behaviour of the verb -phambuka is examined with reference to sentence alternation constructions illustrating how the properties of the event structure of the verb changes in the alternations. Chapter 4 examines the polysemy of the verb -jika. The polysemous behaviour of the verb -jika is examined with reference to sentence alternation constructions that demonstrate the properties of the event structure of this verb in the respective alternations with AgentlTheme subject in contrast to Location-subject constructions. Chapter 5 presents a summary of the main findings and the conclusion of the study.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doelstelling van hierdie studie is om 'n leksikaal-semantiese analise te doen van die bewegingswerkwoorde -phambuka ('afdraai') en -jika ('draai') in Xhosa. Hoofstuk 1 bied 'n oorsig van die studie as geheel, insluitende die stel van die doelstellings van die studie, die teoretiese raamwerk wat aanvaar word, en die organisasie van die studie. In Hoofstuk 2, word die Generatiewe Leksikon Teorie behandel. Die veelvuldige vlakke van representasie vir die tipes semantiese inligting benodig, word ondersoek. Hierdie vlakke is naamlik die Argumentstruktuur, Gebeurtenisstruktuur ('Event structure'), Qualia struktuur, en Leksikale erfenisstruktuur. Hoofstuk 3 bied 'n bespreking van die polisemie van werkwoorde met verwysing na -phambuka in Xhosa. Die polisemiese gedrag van -phambuka word ondersoek met verwysing na alternasiekonstruksies, wat illustreer het hoe veranderings in die alternasies verband hou met gebeurtenis-struktuur eienskappe van die werkwoord. Hoofstuk 4 ondersoek die polisemie van die werkwoord -jika in Xhosa. Die polisemiese gedrag van die werkwoord -jika word ondersoek met verwysing na sinsalternasie konstruksies wat die eienskappe van gebeurtenis struktuur van die werkwoord illustreer in die respektiewelike alternasies met AgentrTema subjek, in teenstelling met Lokasie-subjek konstruksies. Hoofstuk 5 bied die hoofbevindinge en 'n opsomming van die studie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50208
This item appears in the following collections: