Towards a guide to successful matrix management in organisations : with specific reference to project management

Spofana, M. L. (Merriman Lungile) (2004-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Organisations are struggling to cope with the pace of change and the pressure is on for them either to adapt or die. Consequently, project management has become the sought after management process to deal with this unprecedented rate of change and for survival. Why is project management so attractive recently? Is it because of its emphasis on teamwork and multidisciplinary approach? Of course yes. Its holistic approach makes it very useful in unfamiliar and risky projects in which information is either scanty or overwhelming. As the business environment continues to become more chaotic, project management will continue to be the management tool of the 21st Century. The use of matrix organisation has been spreading in the last ten years in response to a number of new needs. It has usually been a compromise between contradictory requirements and particularly between pressures for a responsive and self-contained project or product organisation and the greater efficiency, expertise and the economies of scale of a functional or departmental structure. It has been seen as a way of dealing with greater environmental complexity and as a more democratic alternative to traditional hierarchical structures. This study project focuses on matrix management as a structuring tool for organisations in this century. The literature study is conducted within the field of project management although matrix management can fall in other fields of organisational development or strategic management. A guide to successful matrix management in organisations with specific reference to project management is examined by addressing questions like, why matrix management is important for project management? What are the obstacles in organisations to the application of matrix management? What are the rules and guidelines to make matrix management successful in organisations? These and other questions on this subject are answered.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Organisasies sukkel om tred te hou met die vinnige tempo van verandering. Daar is voortdurend meer druk op organisasies om aan te pas ten einde te oorleef. Om hierdie ongekende druk op verandering en oorlewing te verwerk, het projekbestuur 'n gesogte bestuursproses geword. Is dit omdat projekbestuur klem lê op spanwerk en multi-dissiplinêre benadering? Die antwoord is vanselfsprekend ja. Die holistiese benadering van projekbestuur maak dit toepaslik in ongewone en riskante projekte waar informasie kan wissel tussen uiters skaars of oorweldigend baie. Soos wat die sake-omgewing meer chaoties word, behoort projekbestuur sy status as die bestuurstegniek van die 21 ste eeu voort te sit. Die aanwending van die matriksorganisasie het in die laaste tien jaar, in antwoord of verskeie nuwe behoeftes, uitgebrei. Die organisasie-tipe is normaalweg 'n kompromis tussen teenstrydige vereistes, en in besonder tussen die druk vir 'n lewenskragtige en selfonderhoudende projek- of produkorganisasie, en die groter doeltreffendheid, kundigheid, en ekonomieë van skaal van 'n funksionele of departementele struktuur. Die word gesien as 'n manier om met meer komplekse omgewings oor die weg te kom, en ook as 'n meer demokratiese alternatief tot die klassieke hierargiese struktuur. Hierdie studie-projek fokus op matrikbestuur as 'n tegniek van die organisasie-ontwerp vir hierdie nuwe eeu. Die literatuurstudie word beperk tot die veld van projekbestuur, alhoewel daar ook in ander studievelde van organisasie-ontwikkeling of strategiese bestuur aandag aan matrikbestuur gegee word. 'n Riglyn vir suksesvolle matriksbestuur in organisasies, met spesifieke verwysing na projekbestuur, word ondersoek deur seker pertinente vrae te vra. Waarom is matriksbestuur belangrik vir projekbestuur? Watter struikelblokke is daar in organisasies met betrekking tot die toepassing van matriksbestuur? Wat is die reëls en riglyne vir die suksessvolle aanwending van matriksbestuur in organisasies? Antwoorde op hierdie, en ander soortgelyke vrae rondom die onderwerp, word met hierdie studie verskaf.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50200
This item appears in the following collections: