Now showing items 1-20 of 62

  Title
  Die aard van jeugdiges se subjektiwiteite by 'n skool in 'n diverse plattelandse mynbou-omgewing [1]
  An analysis of policies and strategies to reduce poverty [1]
  Die assesseringspraktyke van laerskoopopvoeders in respons tot die verwagtinge van die nasionale kurrikulumverklaring [1]
  Assessing learner needs for student academic support and development in the Early Childhood Education Department of the South African College for Teacher Education (SACTE) [1]
  Can higher education policy frameworks engender quality higher education in Malawian universities? [1]
  Consequences of staff deployment in public primary schools in Cape Town [1]
  Die deelnemende leierskapstyl van die departementshoof as komponent van personeelontwikkeling [1]
  Democratic citizenship education and the university in a cosmopolitan world [1]
  Democratic citizenship education: implication for teaching and learning in post colonial Mozambique [1]
  Education for democratic citizenship and cosmopolitanism : the case of the Republic of Namibia [1]
  Evaluering van 'n opleidingsprogram vir vrywillige werkers betrokke by 'n gemeenskapsprojek [1]
  Die evaluering van skoolbeleid : 'n gevallestudie van ses geselekteerde skole in Kimberley [1]
  An exploration of teachers' perceptions of democratic school governance in Namibia and its contribution to school discipline [1]
  Exploring education policy transformation in Namibia in terms of democratic change [1]
  Exploring notions of assessment through three vocational education sites in the Western Cape [1]
  Exploring the development of a mentorship programme for teachers through a reflexive democratic practice [1]
  Exploring the potential of African higher education institutions in assisting the New Economic Partnership for Africa’s Development (NEPAD) to effectively achieve its goals [1]
  Exploring the tension between the discourses of affirmative action and the knowledge economy [1]
  Die fasiliterende rol van die skoolbestuur in verband met die toetrede van immigrante kinders tot skole [1]
  Focus schools and vocational education in the Western Cape [1]