Productivity in South Africa as measured by changes in value added per employee per year

Gogotya, Ntombizodwa Wonkie (2004-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: One of the objectives of corporate reporting is the communication of information on a company's performance to all stakeholders. The traditional financial statements (balance sheet, income statement and the cash flow statement) do not sufficiently meet all of the above requirements. In view of this, the study project acknowledges the need for corporate reporting beyond the traditional conventional financial reports. This therefore necessitated the use of a Value-Added Statement (VAS) as one of the financial statements that is regarded to have the ability to enhance corporate reporting. A VAS is based on an economic concept and, therefore, a contribution of a specific company towards the Gross Domestic Product (GOP) can be directly measured. Although a VAS does not solely disclose all of the information pertaining to the economic performance of business enterprise, it is believed that the statement can assist interested parties in making well-informed economic decisions. However, the publication of a VAS is still not a statutory regulation in South Africa. The findings indicate some limitations in the manner in which a VAS is published. The format is not statutory and is not audited, but there are opportunities for further research and improvement. This aspect has unfortunately led some users to mistrust the statement. For example, it almost always indicates that the labour component takes most of the value added (Hird, 1983). Statistical tests (e.g. Shapiro-Wilk's W Spearman R Test, histograms) have been conducted. These tests show a weak negative relationship between change in number of employees and change in value added by each employee. This suggests that value added per employee is not the only factor that contributes to productivity. There is therefore not enough evidence to conclude that companies that reduce the number of employees improve productivity.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Een van die doelwitte van korporatiewe verslaggewing is om inligting oor die prestasie van 'n maatskappy aan alle belangegroepe te kommunikeer. Die tradisionele finansiële state (balansstaat, inkomstestaat en kontantvloeistaat) voldoen nie heeltemal aan bogenoemde vereistes nie. In die lig hiervan erken die studieprojek die behoefte aan korporatiewe verslaggewing bo en behalwe die tradisionele finansiële verslae. Dit het dus die gebruik van die toegevoegdewaardestaat (TWS) genoodsaak as een van die finansiële state wat daartoe kan bydra om korporatiewe verslaggewing te verbeter. 'n TWS is gebaseer op 'n ekonomiese konsep. Daarom kan 'n bydrae van 'n spesifieke maatskappy tot die Bruto Binnelandse Produk (BBP) direk gemeet word. Hoewel 'n toegevoegdewaardestaat nie op sy eie al die inligting oor die ekonomiese prestasie van 'n besigheidsonderneming blootlê nie, kan dit belangstellende partye help om ingeligte ekonomiese besluite te neem. Die publikasie van 'n toegevoegdewaardestaat is egter nog nie 'n statutêre regulasie in Suid-Afrika nie. Die bevindinge dui op 'n aantal beperkinge in die wyse waarop 'n TWS gepubliseer word. Die formaat is nie statutêr nie en word nie geouditeer nie, maar daar is geleenthede vir verdere navorsing en verbetering. Hierdie aspek het ongelukkig daartoe gelei dat sommige gebruikers die staat wantrou. Byvoorbeeld: Die VAS dui feitlik altyd aan dat die arbeidskomponent die meeste van die toegevoegde waarde opneem (Hird, 1983). Statistiese toetse (bv. Shapiro-Wilk se W Spearman R Toets, histogramme) is uitgevoer. Hierdie toetse dui op 'n swak negatiewe verhouding tussen verandering in die aantal werknemers en verandering in die waarde wat deur elke werknemer toegevoeg word. Dit dui daarop dat die waarde wat per werknemer toegevoeg word nie die enigste faktor is wat bydra tot produktiwiteit nie. Daarom lewer dit nie genoegsaam bewys om tot die gevolgtrekking te kom dat maatskappye wat hul aantal werknemers verminder terselfdertyd produktiwiteit verhoog nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/50069
This item appears in the following collections: