Evaluation of an inset programme for learning support assistants in the United Kingdom

McLachlan, Benita (2004-12)

Thesis (MEd)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In England, education settings have embraced the philosophy that it is the human right of pupils to be taught in inclusive schools with their peers. Part of the school's readiness and willingness to accept all pupils requires that it adopt a whole-school philosophy, which includes support staff provision, for example in the form of teaching assistants. Taking the above into account, the purpose of this study is to evaluate the effect of participation in the NCFE Level 2 programme for teaching assistants on the professional development of teaching assistants working as support staff in inclusive classrooms. The research design is evaluative in nature and both quantitative and qualitative methods of data collection are used. The in-service programme was delivered during weekly three hour sessions over a period of thirty weeks. The programme consisted of five units: • Developing professional skills and knowledge • Understanding legal and national requirements • Supporting the teacher in relation to pupils' learning • Exploring the management of pupils' behaviour • Supporting pupils with special educational needs. Analysis of qualitative data such as observations and interviews indicates that participants benefited from programme participation and that, by the completion of the prgramme, there was a marked increase in confidence, knowledge and application of newly acquired skills. Analysis of quantitative data such as the pre and post self-assessment questionnaires indicate a significant difference between the pre and post scores on all the sections confirming improvement of participants' levels of confidence, knowledge and application of practical skills. It seems that programme participants benefitted significantly from participating in this in-service training programme.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Opvoedkundige instellings is Engeland ondersteun die filosofie dat dit die mensereg van leerders is om binne inklusiewe skole, saam met hulle portuurgroep, onderrig te ontvang. As deel van skole se gereedheid en bereidheid om alle leerders te aanvaar, is die implementering van 'n geheelskool filosofie wat onder andere ondersteunings personeel byvoorbeeld leerondersteunings assistente insluit. In aansluiting by bogenoemde was dit die doel met hierdie studie om die effek van programdeelname aan die 'NCFE Level 2 Certificate for Teaching Assistants' te evaluaeer ten opsigte van die professionele ontwikkeling van leerondersteunings assistente in inklusiewe skole. Die navorsingsontwerp was evaluerend van aard en het beide kwantitatiewe sowel as kwalitatiewe metodes van data insameling ingesluit. Die indiensopleidingsprogram is weekliks aangebied in drie-uur sessies oor 'n tydperk van dertig weke. Die program het die volgende vyf eenhede ingesluit: • ontwikkeling van professionele vaardigheidskennis; • begrip van nasionale beleidstukke en regsaspekte; • ondersteuning van onderwysers met verwysing na leer; • verkenning van die gedragshantering van leerlinge • ondersteuning van leerders met spesiale onderwysbehoeftes. Kwalitatiewe data analise dui daarop dat programdeelname bygedra het tot 'n verhoging in die vlak van selfvertroue, 'n verbetering in die toepassing van nuutaangeleerde vaardighede en 'n vermeerdering van kennis vir leerondersteunings assistente. 'n Kwantitatiewe analise van voor en na programdeelname vraelyste, dui op 'n beduidende verskil tussen die twee evaluerings metings en ondersteun bogenoemde aanname ten opsigte van 'n verhoogde vlak van selfvertroue, 'n verbetering in die toepassing van nuutaangleerde vaardighede en 'n toename in kennis vir leerondersteunings assistente. Uit bogenoemde kan dit afgelei word, dat leerondersteunings assistente beduidend baat gevind het by deelname aan hierdie spesifieke indiensopleidings program.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49956
This item appears in the following collections: