Establishing a culture supporting project management within an organization

Kurtz, R. P. (Ronald Patrick) (2004-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research project focuses on organisational culture supportive of project management. The study takes the form of a literature review evaluating approximately 30-40 articles. These articles contain research by the most prominent and knowledgeable authors on the subject of project management. The research is divided into the following sections: • an introduction explaining the research topic; • an overview of organisational culture and its role in organisations. This is necessary to get an understanding of organisational culture in general as researched and viewed by different researchers and how it impacts on organisational performance; • comparisons between the functional management and project management. This section gives an overview of the differences between the functional management and the project management with specific emphasis on the cultural dimensions for both types of management. This section reviews the determinants of organisational culture supportive of project management; • measures needed to inculcate the determinants of organisational culture supportive of project management in an organisation; and • conclusions that are drawn from the review done on the determinants of organisational culture supportive of project management. Focus is on the opportunity that exists for future research on the subject of organisational culture supportive of project management.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die navorsings projek fokus op die organisasie kultuur wat projek bestuur ondersteun. Die studie gaan in die vorm van literatuur oorsig wat ongeveer 30-40 artikels evalueer. Hierdie artikels bevat navorsing deur die toonaangewenste en gesaghebbendste skrywers op die onderwerp van prokekbestuur. Die navorsing is in die volgende dele verdeel: • 'n inleidende oorsig wat die navorsings onderwerp verduidelik; • 'n oorsig van die organisasie kultuur en die rol wat dit speel binne organisasies. Dit is noodsaaklik dat die begrip organisasie kultuur verstaan word asook die invloed wat dit het op organisasie prestasie,soos nagevors en beoordeel deur verskeie navorsers; • vergelyking tussen funksionele bestuur en projekbestuur. Hierdie afdeling gee 'n oorhoofse siening van die verskille tussen funksionele bestuur and projekbestuur met spesifieke klem ten opsigte van die kulturele dimensies van beide bestuurs tipes. Hierdie afdeling gee 'n oorsig van die determinante van organisasie kultuur wat projekbestuur ondersteun; • maatreels benodig om die determinante van organisasie kultuur wat projekbestuur binne die organisasie ondersteun; en • gevolgtrekkings wat uit hierdie oorsig gemaak is op die determinante van organisasie kultuur wat projekbestuur ondersteun. Fokus is op die geleenthede wat bestaan vir toekomstige navorsing ten opsigte van die onderwerp, die ondersteuning van organisasie kultuur op projekbestuur.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49948
This item appears in the following collections: