Consumptive wildlife utilization as a land-use form in Namibia

Erb, Karl Peter (2004-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study summarizes data for the consumptive wildlife industry in Namibia, both in terms of resource availability and current utilization and monetary value. Based on these data a spreadsheet-based cash-flow model is developed to simulate scenarios and to explore what constitutes the critical parameter. Based on this data synthesis and modelling, recommendations are made and conclusions drawn. Chapter one gives an overview of Namibia's economy, with special reference to the livestock and wildlife industry. The fact that the commercial livestock herd has been shrinking over the years is pointed out, as well as the stable output achieved through better management practices. The literature research has shown that wildlife ranching could be a viable alternative to livestock farming as practised in southern Africa, especially in the more arid areas with higher rainfall variability. Chapter two outlines the resource availability, based on the distribution and densities of the more common species. The occurrence of the rarer species is touched on. The point is made that it is very difficult to accurately count wildlife over large areas and that, as elsewhere, Namibia's wildlife at a regional scale is underestimated. Chapter three documents the consumptive use of wildlife. Trophy hunting, the most important segment in terms of national income, is discussed together with the live sale of game, live export of game, venison production and night culling. A comparison is made between the economic outputs of the wildlife industry versus that of the commercial cattle industry. Chapter four covers financial modelling and the economics of the wildlife industry in Namibia. A spread-sheet based deterministic model is developed to explore the cash-flow implications of various game ranching options, such as using different species mixes, owning land of different carrying capacities and offering different services. Chapter five addresses policy and legislative issues in relation to the wildlife industry. Topics such as property rights and exclusive utilization rights, industry representation and the forming of smart partnerships with primary resource users are covered. Broad recommendations are made to the Ministry of Environment and Tourism. Chapter six is used for a concluding synthesis of the previous four chapters.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie som die konsumptiewe wildlewe industrie in Namibie op in terme van van beide beskikbaarheid, huidige verbruik en monetere waarde van hierdie hulpbron. Gebaseer op hierdie data is 'n kontantvloei model opgestel om vooruitskouings te simuleer, met betrekking op aanbevelings en gevolgtrekkings. Hoofstuk een gee 'n oorsig van die Namibiese ekonomie met spesiale verwysing na die vee- en wildboerdery. Daar word uitgewys dat die gesamentlike kommersiele veekudde oor die afgelope aantal jare kleiner geword het, terwyl die opbrengs stabiel gebly het deurdat better bestuurspraktyke toegepas is. Die literatuurstudie het gewys dat in suider-Afrika, wildlewe-boerdery 'n lewensvatbare alternatief kan wees vir veeboerdery, veral in die droër streke wat 'n hoër reenval speling toon. Gebaseer op die verspreiding en digtheid van die meer algemene wild, gee hoofstuk drie 'n oorsig van die beskikbaarheid van hierdie hulpbronne. Trofeejag, wat die belangrikste inkomstesektor is, word bespreek, sowel as die lewende verkoop, uitvoer en nagoes (skiet van diere gedurende die nag vir vleisproduksie) van wild, asook die wildvleis produksie. Met betrekking tot die ekonomiese uitsette, word 'n vergelyking gemaak tussen die wildlewe en kommersiele veeboerdery industrie. Hoofstuk vier dek die finansiele modelering en ekonomiese aspekte van die wildlewe industrie in Namibie. 'n Rekenaar "spreadsheet" -gebaseerde, deterministiese model is ontwikkel om die kontantvloei van verskeie opsies van wildlewe boerdery te verken. Voorbeelde sluit in die gebruik van verskillende spesie samestellings, die besit van grond met verskillende drakrag vermoëns, asook die aanbiedinge van verskeie dienste. Hoofstuk vyf bespreek die beleid en wetgewing met betrekking tot die wildlewe industrie. Onderwerpe soos eiendomsreg en eksklusiewe benuttingsregte, industrie verteenwoordiging en die stigting van "smart" vennootskappe met primere hulpbron verbruikers, word aangespreek. Aanbevelings word aan die Ministerie van Omgewing en Toerisme gemaak. Hoofstuk ses behels 'n sintese van die voorafgaande vier hoofstukke.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49892
This item appears in the following collections: