An investigation of South African economic themes based on data obtained from the annual reports of industrial companies listed on the JSE Securities Exchange

Van Aswegen, Ninette (2004-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study consists of three independent papers which all broadly examine South African economic issues using accounting data obtained from the annual reports of industrial The first paper reports on employment trends amongst listed industrial companies in South Africa over the period 1996 to 2002. The results obtained showed that overall employment decreased 1,26% per annum for the companies under review. This negative trend in the largest companies in the sample. By contrast, smaller companies showed excellent growth in employment numbers. Hence appeared that smaller companies might be the most important vehicle for employment growth in the formal sector of the South African economy. It was therefore recommended that greater emphasis be placed on encouraging small business development in order to reverse the declining rates of employment in South Africa. The of ratios calculated from value added statement data in South Africa. The sample used for this purpose included all listed industrial companies which published value added statements or cash value added statements over the period 1990 to 2002. The ratio V A x 100/sales and the various components of value added as a percentage of total value added were considered in studies, it was not wholly apparent why the central location of the ratio V A x 100/sales remained stable, while the central location of the value added component ratios varied over time. The paper examines the changes which took place in the formal sector of the South African economy vis-a-vis economic growth, employment, labour productivity and from the annual financial statements of 62 industrial companies listed on the JSE Securities by companies listed on the JSE Securities Exchange. by employment growth appeared to be driven mainly by decreased rates of employment amongst it second paper expands on existing knowledge concerning the trends and characteristics VA I detail. Although these ratios were shown to have values similar to those reported in previous I third growth. remuneration and also compares these changes with projections put forward in the Growth, Employment and Redistribution (GEAR) policy. The data used in the study was gathered Exchange over the period 1994 to 2000. income differential in South Africa. It thus appeared that in reality few of the projections put forward in GEAR were achieved by the companies representing the formal sector of the South The findings of this study demonstrated that value added could be used successfully as a proxy for economic growth. Although appeared as though labour productivity had increased, the increase was panly due to an overall decrease in employment, rather than a greater than expected increase in value added. emerged that the majority of companies which decreased employment in fact contributed negatively to economic growth. The companies which decreased employment were also shown to have increased salaries on a per employee basis, which meant that these companies did not reduce their overall salary expenses substantially. By decreasing employee numbers and increasing per capita remuneration, the companies in question only acted to further increase an already wide ronnal African economy.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie werkstuk bestaan uit drie onafhanklike artikels wat Suid-Afrikaanse ekonomiese aspekte behandel. Die bogenoemde ekonomiese temas word ondersoek deur middel van die gebruik van rekenkundige data wat verkry is uit die jaarverslae van industriële maatskappye wat op die JSE Effektebeurs genoteer is. Die eerste artikeI beskryf die patrone van indiensneming van werkers deur genoteerde industriele maatskappye in Suid-Afrika gedurende die tydperk 1996 tot 2002. Die bevindings van hierdie studie bewys dat indiensneming met 1,26% per jaar gedaal het. Hierdie negatiewe neiging in indiensneming is grootliks veroorsaak deur 'n vermindering in die aantal werknemers in kleiner maatskappye toegeneem. Dit blyk dus asof kleiner maatskappye 'n belangrike roI kan speel om te verseker dat indiensneming in Suid-Afrika styg. Daar word op die ontwikkeling van kleiner besighede geplaas moet stuit. Die tweede artikel bou voort op die bestaande kennis oor kenmerke en neigings in toegevoegde waarde staat-verhoudings in Suid-Afrika. Die steekproef wat in hierdie geval bestudeer is, sluit alle genoteerde industriele maatskappye wat oor die tydperk 1990 tot 2002 toegevoegde waarde state in hul jaarverslae gepubliseer het. in. Die verhouding van TW x 100/verkope, asook die verhoudings van die verskillende komponente van toegevoegde waarde as 'n persentasie van die totale toegevoegde waarde, is ondersoek. Daar is bevind dat die waardes van die verhoudings ooreenstem met waardes in vroeëre onderdoeke. Dit was egter nie heeltemal duidelik waarom die sentrale plasing van die verhouding TW x 100/verkope bestendig gebly het, terwyl die sentrale plasing van die toegevoegde waarde komponentverhoudings nie. Die derde artikel ondersoek die veranderinge wat plaasgevind het in die Suid-Afrikaanse ekonomiese groei, indiensneming, arbeidsproduktiwiteit en vergoeding en vergelyk dit met die verandering wat in die Groei, werkskepping en herverdeling (GEAR) dokument voorspel is. Die data wat in hierdie studie gebruik is, is afkomstig van die jaarverslae van 62 industriële maatskappye wat vanaf 1994 to 2000 op die JSE Effectebeurs genoteer was. Die resultate van hierdie studie het gewys dat die verbetering in arbeidsproduktiwiteit deels as gevolg van 'n afname in indiensneming, eerder as 'n bo-gemiddelde toename in toegevoegde waarde, plaasgevind het. Daar is bevind dat die maatskappye wat indiensneming verminder het, 'n negatiewe bydrae gemaak het tot die ekonomie. Verder het hierdie maatskappye ook vergoeding per werknemer verhoog wat beteken dat hulle nie in geheel bespaar het op indiensnemingskoste nie. Die maatskappye wat hulle werknemers verminder en hulle salarisse per werknemer verhoog het, het net verder bygedra tot die groeiende inkomste differensiaal in Suid-Afrika. Dit blyk dus dat min van die beramings wat in GEAR uitgelê was deur maatskappye verteenwoordigend van die formele sektor van die Suid-Afrikaanse ekonomie, in hierdie studie bereik is.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49845
This item appears in the following collections: