An assessment of readiness for self-directed learning of diploma students in a South African Technikon

Chipeya, Nyamutowa Lucky Rachel (2004-12)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2004.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Self-directed learning is a teaching and learning strategy considered important in fostering lifelong learning. Students take responsibility for their own learning with or without the help of others. It is expected of higher education institutions to prepare students for the dynamic world of work so that graduates are multi-skilled individuals capable of working and the same time be lifelong learners. The aim of this study was to assess the readiness to engage in self-directed learning of radiography diploma students at the Technikon Witwatersrand. Assessing the students' readiness to engage in self-directed learning is the first step in the planning and implementation of self-directed learning. The Self-Directed Learning Readiness Scale was the instrument used to assess the students' readiness to engage in self-directed learning. The instrument is widely used to assess students' perceived attitudes towards self-directed learning. The scale was administered to a total of 133 students registered for the National Diploma Radiography: Diagnostics at the Technikon Witwatersrand in the year 2003. Of the 133 students, 51, 36 and 46 were in first, second and third year respectively. Data analysis revealed that the first year students' mean score on self-directed learning readiness was relatively higher than those of second and third year students. Assessment practices and prior exposures to self-directed teaching principles were identified as factors that had an influence on how the students perceived themselves to be ready to be self-directed. Results obtained from this study provide valuable information for the Department of Radiography at the Technikon Witwatersrand and any other institution in the preparation, implementation and conceptualization of self-directed learning as a teaching and learning strategy. Recommendations were that lecturers should assume self-directed learning approaches to the first year students from the onset while gradually introducing self-directed learning strategies to the second and third year students.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Selfgerigte leer is noodsaaklik om 'n klimaat van lewenslange selfontwikkeling te bevorder. Hierdie leerstrategie verplig leerders om verantwoordelikheid vir hul eie vordering te aanvaar, met beperkte hulp van ander. Daar is 'n verwagting dat Hoër Onderwys studente sal voorberei om hul plek vol te staan in dinamiese werkstituasies. Daar word ook van gekwalifiseerde beroepslui verwag om op verskeie terreine 'n bydrae te maak tot hul gekose beroep en hulself lewenslank te ontwikkel. Die doel van hierdie studie was om die diplomastudente in Radiografie by Technikon Witwatersrand se gereedheid tot selfgerigte leer te evalueer. Hierdie evaluering word algemeen beskou as die eerste stap in die beplanning en implementering van so 'n leerstrategie. Die Gereedheidskaal vir Selfgerigte Leer (Self-directed Learning Readiness Scale) is gebruik om die studente se houding teenoor hierdie onderrigmetode te evalueer. Altesaam 133 geregistreerde Radiografie studente het aan die navorsing deelgeneem. Van die 133, was 51 eerstejaar-, 36 in hul tweedejaar- en 46 finalejaarstudente. Data analise het getoon dat die eerstejaars 'n hoër graad van gereedheid getoon het vir selfgerigte leer as die tweede- en derdejaars. Die toepassing van bepaalde beginsels van evaluerings en vorige blootstelling aan hierdie leermetode is geïndentifiseer as faktore wat tot hierdie resultaat gelei het. Die resultate van hierdie navorsmg het die Radiografiedepartement aan die Technikon Witwatersrand van waardevolle inligting voorsien in die beplanning, implementering en konseptualisering van selfgerigte leer. Daar word aanbeveel dat dosente 'n selfrigtinggewende benadering met eerstejaarstudente moet volg, terwyl die selfgerigte leerbenadering geleidelik in die tweede en derde studiejare ingefaseer word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49833
This item appears in the following collections: