Measuring intellectual capital

Berg, H. A. (Hendrik Alexander) (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Accounting in its current state of practice has lost its ability to inform business accurately about the current state of an organization. In awareness of this lack of information managers and academic researchers have developed different ways of measuring and navigating in a new landscape that has moved from watching tangible, physical assets towards intangible assets. The intellectual capital (IC) of organizations stands in the core of this movement which has to be measured, enabling managers to identify previous IC investment decisions that improved the organization's overall situation. The field of IC measurement is still a young discipline which requires regular reviews about what has been done and what should come next. The purpose of this thesis is to give a comprehensive overview of the field of intellectual capital measurements. In this the thesis focuses on the separation of IC into the three elements mostly used: human capital, structural capital and customer capital. IC measurement tools of commonly known IC-authors like Edvinsson and Malone, Stewart, Sveiby and Kaplan and Norton are presented. Afterwards the thesis discusses those measurements and ends by giving several suggestions creating a foundation for future development of IC measurement tools for organizations and researchers. By doing so the author intends to present a new platform of measurement tools from which further research can be done. Among the most important suggestions the author recommends a stronger focus towards finding standards. Also, organizations and governments should develop certification programmes to ensure the value of IC measurement tool. Other suggestions include the importance of putting lC measuring (and its management) on a strategic level and the relevance of publication of IC in order to learn from criticism. This research has shown that in the young field of IC measurement significant developments have been taking place. Further development will also have to focus on the theoretical background on the practically found measurement applications.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In sy huidige staat het rekeningkunde sy vermoë verloor om besigheid akkuraat in te lig omtrent die huidige stand van 'n organisasie. Omdat hulle van hierdie gebrek aan inligting bewus is, het bestuurers and akademiese navorsers verskillende maniere ontwikkel om 'n nuwe omgewing wat wegbeweeg het van die monitering van tasbare, fisiese bates na onaantasbare bates, te meet en daarin te navigeer. Die intellektuele kapitaal (IK) van organisasies is die kern van hierdie beweging wat gemeet moet word, en stel bestuurders in staat om vorige IK-beleggingsbesluite wat die organisasie se algehele situasie verbeter het, te identifiseer. Die gebied van IK-meting is nog 'n jong dissipline wat gereelde hersiening van wat gedoen moet word en wat volgende moet gebeur, vereis. Die doel van hierdie tesis is om 'n omvattende oorsig te gee van die gebied van die meting van intellektuele kapitaal. In hierdie tesis val die fokus op die verdeling van IK in drie elemente wat die meeste gebruik word, naamlik menslike kapitaal, strukturele kapitaal en kliëntekapitaal. IK-metingsinstrumente van bekende skrywers oor IK, soos Edvinsson en Malone, Stewart, Sveiby en Kaplan, en Norton word aangebied. Daarna word daardie metings bespreek, en word die tesis afgesluit met voorstelle oor die daarstelling van 'n fondament vir toekomstige ontwikkeling van IK metingsinstrumente vir organisasies en navorsers. Sodoende poog die skrywer om 'n nuwe platform van metingsinstrumente aan te bied vir verdere navorsing. Die skrywer stel onder andere 'n sterker fokus op die daarstelling van standaarde voor. Organisasies en regerings behoort ook sertifiseringspropgramme te ontwikkel om die waarde van IK-metingsinstrumente te verseker. Ander voorstelle sluit in die belangrikheid daarvan om IK-meting (en die bestuur daarvan) op 'n strategiese vlak te plaas, en van die publikasie van intellektuele kapitaal ten einde uit kritiek te leer. Hierdie navorsing het getoon dat belangrike ontwikkelings op die jong gebied van IKmeting plaasvind. Verdere ontwikkeling sal ook op die teoretiese agtergrond van die prakties gebaseerde metingstoepassings moet fokus.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49769
This item appears in the following collections: