A strategic planning guide for the South African Department of Correctional Services on the implementation of new management philosophies

Wessmann, Goltz (2003-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2003.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study focuses on the development of a strategic planning guide for the Department of Correctional Services. It was initiated through the realisation, by the author, that new management philosophies were becoming a necessity for the essential improvements required by the Department of Correctional Services. Problems exist in a number of areas, the most prevalent being poor direction from management, costly wrong decision-making, nepotism and fraud, the inability to fully utilise current technology and poor communication. These factors, combined with the dramatic increase in the crime rate causing severely overcrowded prisons, warrant this study. A dramatic transformation in management practises, communication techniques and strategic direction is proposed. The study suggests a proposal to the management of the Department of Correctional Services that contains a detailed plan for the future. New management philosophies are proposed, which will aid the Department of Correctional Services in its future direction including the concepts of Unit Management, the Asset Procurement and Operating Partnership System and strategic insights. Suggestions are also provided in terms of the overcrowding in prisons and measures to deal with budget deficits and the public. The aspects covered in the study will include a new direction for the Department of Correctional Services, the formulation of broad policies, such as employment, management and infrastructure development. The importance of internal and external environmental assessments as well as the needs of the stakeholders will be closely examined, as well as key strategic issues. A strategic plan will be proposed and the review and adoption thereof followed by implementation procedures and action steps. A ten-step approach is suggested to fulfil these requirements and each step is discussed in detail. The steps are: Step 1: Determine a strategic planning process Step 2: Clarify planning objectives Step 3: Identify and understand stakeholders and develop and refine the mission and values Step 4: Assess the environment to identify strengths, weaknesses, opportunities and threats Step 5: Identify and frame strategic issues Step 6: Formulate strategies to manage the issues Step 7: Review and adopt the strategic plan Step 8: Establish an effective organisational vision for the future Step 9: Develop an effective implementation process Step 10: Reassess strategies as well as the strategic planning process

AFIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie fokus op die ontwikkeling van 'n gids vir strategiese beplanning vir die Departement van Korrektiewe Dienste. Die studie is geinisieer as gevolg van 'n behoefte aan nuwe bestuurspraktyke wat deur die skrywer geidentifiseer is. Nuwe praktyke is absoluut essensieel vir die noodsaaklike verbeterings wat die Departement van Korrektiewe Dienste benodig. 'n Aantal probleme word geidentifiseer in die studie waarvan die mees kritiese die gebrek aan rigtinggewing deur bestuur, die hoë koste van verkeerde besluite, nepotisme en bedrog, die onbevoegdheid om huidige tegnologie te gebruik en swak kommunikasie is. 'n Kombinasie van hierdie faktore en die dramatiese toename in misdaad wat oorvol tronke veroorsaak, maak die studie noodsaaklik. 'n Dramatiese transformasie in bestuurspraktyke, kommunikasie metodes en strategiese koers word voorgestel. Die studie bied 'n gespesifiseerde plan aan die bestuur van die Departement van Korrektiewe Dienste. Nuwe bestuurspraktyke word voorgestel, insluitende eenheidbestuur en die gebruik van die "Asset Procurement and Operating Partnership System" wat bestuurders sal help met toekomstige besluite en strategiese insig. Voorstelle word ook gemaak in terme van oorvol tronke en maatstawwe word gegee vir begrotingsgebreke en optrede met die publiek. Die aspekte wat bespreek word sluit 'n nuwe koers vir die Departement van Korrektiewe Dienste, die formulering van 'n bree beleid in terme van arbeidsbestuur en infrastruktuur-ontwikkeling in. Die belangrikheid van 'n interne en eksteme omgewingsanalise asook die behoeftes van deelnemers en strategiese probleme word ook bespreek. 'n Strategiese plan word voorgestel en metodes vir die hersiening, aanneming en implementering daarvan word bespreek. 'n Noukeurige proses wat bestaan uit tien stappe word voorgestel om aan bogenoemde vereistes te voldoen. Hierdie stappe word breedvoerig bespreek en bestaan uit die volgende: Stap 1: Bepaal 'n proses van strategiese beplanning Stap 2: Omskryf die beplanningsdoelwitte Stap 3: Identifiseer en verstaan die verskillende deelnemers en ontwerp en verfyn die missie en waardes Stap 4: Ontleed die omgewing en identifiseer die sterk punte, swak punte, geleenthede en bedreigings Stap 5: Identifiseer die strategiese probleme en punte van belang Stap 6: Formuleer die strategie en bestuur die proses Stap 7: Hersien die plan en neem dit aan Stap 8: Bepaal 'n effektiewe visie vir die toekoms Stap 9: Ontwikkel 'n effektiewe implementeringsproses Stap 10: Herevalueer die strategie en die proses van strategiese beplanning

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49750
This item appears in the following collections: