Optimising human capital through emotional intelligence : the ultimate guide for modern managers

Lategan, Mari (2002-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The challenge facing managers and employees in the 21st century is to cope with the changing environment in which they find themselves. This study project aims to give managers guidelines to optimise human capital through emotional intelligence and, in so doing, assist them with a practical tool to challenge the modern business environment. Here the key question is: What does it mean to optimise human capital through emotional intelligence in practice? In an attempt to answer this question, the primary aim of this study project is to develop a practical and accessible tool which the modern manager can use in understanding and optimising the concepts of human capital and emotional intelligence, both in his personal and professional life. Gone are the days when managers and employees were told to leave their emotions at home. This study project also wishes to highlight the importance of emotions at work, how the management of emotions can significantly affect an individual's potential for development and promotion at work and, lastly, how different the workplace might be if everyone was helped to recognise and manage their emotional intelligence. The methodology used involves a thorough exploration of international and local literature, including books, articles and relevant electronic resources. Existing definitions, theories, text and themes regarding human capital and emotional intelligence are broken down into practical advice that is accessible to and can be understood by the modern manager. Thirty specific coaching guidelines are given that can be used as a management tool. The author attempts to anchor the study with reference to a South African case study. This case study involved testing the EQ of fourteen individuals from Media24 FamilyMagazines, a division of Media24, by means of the BarOn EQ-I test. It is concluded that if managers and employees develop their emotional intelligence, both parties will benefit. The key lies in engaging people's heads and hearts and in optimising human capital through emotional. intelligence.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die uitdaging wat bestuurders en werknemers in die 21ste eeu in die gesig staar is om optimaal te funksioneer in die veranderende omgewing waarin hul hulself bevind. Hierdie studieprojek het ten doel om moderne bestuurders riglyne te gee om menslike kapitaal deur middel van emosionele intelligensie te optimaliseer en hulle sodoende te voorsien van 'n praktiese hulpmiddel waarmee hulle die uitdagings van die 21ste eeuse sake-omgewing die hoof kan bied. Die sleutelvraag is: Wat beteken dit in die praktyk om menslike kapitaal deur emosionele intelligensie te optimaliseer? In 'n poging om hierdie vraag te beantwoord is die primêre doel van hierdie studie om 'n praktiese en toeganklike hulpmiddel te ontwikkel wat die moderne bestuurder kan gebruik om die konsepte menslike kapitaal en emosionele intelligensie in sy persoonlike en professionele lewe te verstaan en te optimaliseer Die dae toe bestuurders en werknemers gevra is om hul emosies tuis te laat, is verby. Hierdie studieprojek het ook ten doel om die belangrikheid van emosies by die werk uit te lig, hoe die bestuur van emosies 'n beduidende uitwerking op 'n individu se potensiaal vir ontwikkeling en vordering by die werk kan hê, en laastens, hoe anders die werkplek kon wees as almal gehelp word om hul emosionele intelligensie te herken en te bestuur. Die metodologie wat gevolg word sluit 'n verkenning van internasionale en plaaslike literatuur, met inbegrip van boeke, artikels en tersaaklike elektroniese bronne, in. Bestaande definisies, teorieê, tekste en temas oor menslike kapitaal en emosionele intelligensie word verwerk tot praktiese raad wat toeganklik is vir en deur die moderne bestuurder verstaan kan word. Dertig spesifieke opleidingsriglyne word gegee wat as 'n bestuurshulpmiddel gebruik kan word. Die skrywer poog om die studieprojek met verwysing na 'n Suid-Afrikaanse gevallestudie te anker. Hierdie gevallestudie sluit in die EI-toetsing van veertien individue van Media24 Gesinstydskrifte, 'n afdeling van Media24, deur middel van die BarOn EQ-I toets. Ten slotte word daarop gewys dat, indien bestuurders en werknemers hul emosionele intelligensie ontwikkel, beide partye daarby sal baat. Die sleutel lê daarin om mense se verstand en hul harte te betrek en om sodoende menslike kapitaal deur emosionele intelligensie te optimaliseer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49733
This item appears in the following collections: