The retention of scarce skills : a study focused on South African Air Force pilot retention and reducing employee turnover

Wood, Craig Warren Barrie (2001-12)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The South African Air Force (SAAF) is loosing pilots at an alarming rate and if not addressed with a matter of urgency will become the most critical problems facing the Air Force in the future. This study analyses the problem in comparison to other Air Forces, and how airline hiring and lack of Air Force leadership are contributing to the current situation. Employee retention is a problem inherent in most organisations. The study also examines the reasons that motivate employees to leave any organisation and what world-class organisations are doing to reduce employee turnover. This is used as a logical starting point towards finding a long-term solution as to how the Air Force can retain its pilots. This solution includes increasing pay, dealing with quality of life issues and by examining job and career issues. The paper concludes that the implementation of a multi-faceted solution will allow the Air Force and other organisations to retain its essential core of pilots/employees in spite of increased competition from other employers.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die Suid-Afrikaanse Lugmag (SALM) verloor tans sy vlieëniers teen 'n hewige tempo, en as hierdie toestand nie dadelik en met erns aangespreek word nie, sal dit seer sekerlik die mees kritiese probleem word wat die SALM in die toekoms in die gesig sal staar. Hierdie geskryf staan te doel om die probleem te analiseer vergelyke te trek met ander Lugmagte, asook hoe lugredery aanstellings en die te kort aan Lugmag leierskap die huidige situasie vererger. Werknemer retensie is 'n inherente probleem in meeste organisasies. Hierdie studie ondersoek verder, die redes wat werknemers motiveer om 'n betrokke organisasie te verlaat, asook wat wêreldklas organisasies tans doen om werknemer omset te verminder. Dit word dan as 'n logiese vertrekpunt gebruik om 'n langtermyn oplossing te vind waarmee die SALM sy vlieëniers sal kan behou. Die oplossing sluit in verhoogde en meer kompeterende salaris pakkette, beter hanteering van kwessies met betrekking tot die standaard van lewensgehalte asook die ondersoek na beter werksomstanighede en loopbaan moontlikhede. Die geskryf sluit af met die gevolgtrekking dat slegs die implementering van 'n multi-faset oplossing die SALM, en ander organisasies, in staat sal stel om sy/hulle essensiële kern van vlieëniers/werknemers te behou, ten spyte van verhoogde kompetisie van ander werkgewers.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49711
This item appears in the following collections: