The development of learning outcomes for a middle management leadership program, for the city of Cape Town, using an applied competency approach

Ruggiero, Francesco Emanuel (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: In the years before South Africa's new political dispensation, many people were denied their fundamental right to be developed to their fullest potential. They could only dream of enjoying a more meaningful and fulfilled life. As a result South Africa was rated internationally as the lowest on the scale for human development. With the first free elections held in 1994, all South Africans were promised the freedom to be equal as citizens. Much rested upon the shoulders of the newly-elected political leadership. President Mandela performed his new leadership role with admirable integrity. He engendered a spirit of enthusiasm among many to rise up and meet the economic and social challenges facing the fragile democracy. One of the most significant challenges was to develop and grow a depleted skills base in a manner that would build unity and respect amongst its learners. Learning is central to any social and economic reform, and is an important vehicle to achieving desired goals. As a result, legislative changes were introduced to South Africa's education, training and development system soon after the elections. In 1995 the South African Qualifications Authority Act was passed. This allowed for the establishment of a National Qualifications Framework, the objectives of which is to create an integrated national education framework, and to promote a culture of lifelong learning. In 1998 the Skills Development Act was subsequently introduced. Its primary aim was to spearhead South Africa's Skills Development Strategy, which aims to provide a broad scope and context to that which the country requires in order to make it globally competitive. The Strategy links education and training interventions to labour market realities, and social and economic reforms, providing an operational and national yardstick for learning. It sets out to ensure that people become more involved in, and assume greater responsibility for their education, training and development. In order for education, training and development to build individual, organisational and national capacity it must infer alia, be aligned to the new legislation. To facilitate the meeting of this requirement, training interventions must be outcomes-based. Alignment to the new legislation will promote the aims and objectives enshrined in South Africa's Skills Development Strategy, and in so doing will achieve social and economic reforms.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In die jare voor Suid-Afrika se nuwe politieke bedeling is baie mense die fundamentele reg ontneem om tot hul volle potensiaal ontwikkel te word. Hulle kon net droom van 'n meer betekenisvolle en vervulde lewe. As gevolg hiervan is Suid-Afrika internasionaal as die laagste op die skaal van menslike ontwikkeling geëvalueer. Toe die eerste vrye verkiesings in 1994 gehou is, is alle Suid-Afrikaners beloof dat hulle voortaan gelyke burgers sal wees. Daar het dus 'n groot verantwoordelikheid op die skouers van die nuutverkose politieke leiers gerus. President Mandela het dié leiersrol met bewonderenswaardige integriteit vervul. Hy het talle Suid-Afrikaners met entoesiasme vervul om uit te styg en die ekonomiese en sosiale uitdagings wat die brose demokrasie in die gesig gestaar het, die hoof te bied. Een van die grootste uitdagings was om 'n uitgeputte vaardigheidsbasis te ontwikkel en uit te bou op 'n manier wat eenheid en respek onder leerders sou kweek. Leer vorm die kern van enige sosiale en ekonomiese hervorming, en is 'n belangrike instrument waarmee verlangde doelwitte verwesenlik kan word. Gevolglik is die wetgewing wat Suid-Afrika se onderwys-, opleiding- en ontwikkelingstelsel reël, kort na die verkiesings gewysig. Die Wet op die Suid-Afrikaanse Kwalifikasie-owerheid is in 1995 aanvaar. Dit het tot die daarstelling van 'n Nasionale Kwalifikasieraamwerk gelei. Die doel hiervan is om 'n geïntegreerde nasionale onderwysraamwerk te skep en 'n kultuur van lewenslange leer te bevorder. Daarna is die Wet op Vaardigheidsontwikkeling in 1998 aanvaar. Die hoofdoel hiervan was om Suid-Afrika se Vaardigheidsontwikkelingstrategie te ontwikkel met die doel om 'n breë omvang en konteks vir dit wat die land nodig het om internasionaal mededingend te wees, te bied. Die Strategie lê die verband tussen onderwys- en opleidingsingrepe en die werklikhede van die arbeidsmark, en sosiale en ekonomiese hervorming deur 'n operasionele en nasionale maatstaf vir leer daar te stel. Dit wil verseker dat mense meer by hulle onderwys, opleiding en ontwikkeling betrokke raak en verantwoordelikheid daarvoor aanvaar.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49709
This item appears in the following collections: