Making human capital the differentiating factor

Buys, Angela Florina (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study looks at practical guidelines on how to make human capital the differentiating factor. It is the first phase of a process of further study, commentary and implementation. Students at the University of Stellenbosch Business School completed one assignment of their choice from one of eight key areas. These related to the following concepts: people management strategies delivering tangible results; entrenching a workplace culture that delivers optimum performance; high performance workplace practices; growth through competency-based skills training; team-based leadership; strategy processes for changing workplaces into major competitive advantages; transforming knowledge into power and enabling organisations to implement change. The approach followed in this study was to identify two or three well-researched (with regard to existing and international best practices) assignments in each of the eight areas and in this way conduct an assessment of what organisations are currently doing to make human capital the differentiating factor. It was clear that more world-class organisations recognize the bottomline value of a skilled and dedicated workforce. However, investing in human capital is not that easy. It requires many choices like, amongst others: What are the appropriate reward strategies for an organisation? Which benefits are competitive, cost-effective and valued? How do organisations deal with a globally mobile workforce? Valued lessons learnt and recommendations were identified, for future students and organisations, with regard to the second round of validating the information gathered in this research project.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie ondersoek praktiese riglyne oor hoe om mense kapitaal die onderskeidende faktor te maak. Die studie is die eerste fase van 'n proses van verdere studie, kommentaar en implementering. Studente aan die Universiteit van Stellenbosch - Bestuurskool het elk 'n werkstuk van eie keuse in een van agt sleutel areas voltooi. Die onderwerpe het met die volgende verband gehou: mense bestuursstrategië wat tasbare resultate oplewer; vestiging van 'n werksplek kultuur wat optimum prestasie bewerkstellig; hoë-prestasie werksplek praktyke; groei deur vermoëndheids gebaseerde vaardigheids opleiding; span gebaseerde leierskap, strategiese prosesse om die werksplek in 'n grootskaalse kompeterende voorsprong te verander; die transformasie van kennis na mag en die instaatstelling van organisasies om verandering te implementeer. Die uitgangspunt van hierdie studie is gerig op die identifisering van twee of drie goed nagevorsde werkstukke(met verwysing na bestaande en internasionale beste praktyke) in elk van die agt areas en op hierdie wyse te bepaal wat organisasies doen om mense kapitaal die onderskeidende faktor te maak. Dit. het duidelik geword dat die meer wêreld-klas organisasies die grondwaarde van 'n vaardige en toegewyde werksmag erken. BeIegging in mense kapitaal is egter nie so eenvoudig nie. Dit vereis ondermeer keuses oor: Wat is die mees gepaste vergoedingsstrategie vir 'n organisasie? Watter voordele is kompeterend, koste-effektief en gewaardeerd? Hoe handel organisasies met 'n globaal mobiels werksmag? Waardevolle lesse en aanbevelings, vir die tweede fase van geldigheidsverklaring van die inligting versamel in hierdie navorsingsprojek, is vir toekomstige studente en organisasie identifiseer.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49701
This item appears in the following collections: