An investigation into the changing environment due to the globalisation process in the South African automotive industry in the 21st century

Breitenbach, Nicolaas Gerhardus (2001-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2001.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The subject of globalisation has been widely publicised and studied over the last few years, specifically in the automotive industry where mergers, acquisitions and take-overs have set the trend for companies to become more involved in global operations. Even though this is such a widely studied subject internationally, there are significant differences between the international processes and the processes that the South African automotive industry will follow to become part of the global village. This is the result of the development of the automotive industry in South Africa during the isolation years. During the isolation period the international automotive industry underwent significant global changes owing to aggressive merger, acquisition and takeover activities. These activities were specifically aimed at positioning international manufacturers in new global markets, where they would become involved in the manufacturing of products in these new markets and then reselling them in their traditional markets, as well as opening these new markets for their traditional products. The isolation period also resulted in the South African market developing a strong and reliable supplier base to sustain the automotive manufacturers that elected to continue their operations in this country. An extensive literature study on globalisation is followed by a discussion of industry forces that will have a significant impact on the processes, procedures and strategies that a company will have to develop when it considers becoming global. The main focus of the literature study is the globalisation process and successful strategies to follow in order to become global. The rest of the study focuses on the internal and external influences and the internal struggles relating to a South African manufacturer that became part of its larger international namesake. The literature study acts as a guideline for the rest of the study. Some of the processes described and investigated in the literature study were not necessarily followed by the car manufacturer during its entrance into the global village, but did influence the strategies that the manufacturer established in order to be successful during this process. The study concluded on the ever-changing environment of the global village and the effects it has on the participants that are part of this environment. It gave specific attention to the success factors in the international automotive industry. In the recommendations a brief description is given of the future trends that a company would have to consider in order to remain in the global village. The focus is on e-commerce, management, strategy, supplier development and products.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die onderwerp van globalisering het in die verlede wye aandag getrek, spesifiek in die motorbedryf waar samesmeltings, uitkopings en oornames die tendens stel. Alhoewel dit 'n baie breë studie is, is daar noemenswaardige verskille tussen 'n maatskappy wat van nuuts af wil globaliseer en dié van 'n Suid-Afrikaanse motor vervaardiger wat 'n internationale moedermaatskappy het. Dit is hoofsaaklik as gevolg van die jare waartydens Suid-Afrika in isolasie verkeer het. Tydens die isolasie jare het die internasionale bedryf globaal verskeie veranderinge ondergaan as gevolg van agressiewe samesmeltings en oorname aktiwiteite. Hierdie aktiwiteite was spesifiek daarop gemik om die maatskappye beter globaal to posisioneer sodat beter produk verspreiding en produksie kan plaasvind. Die Suid-Afrikaanse mark het gedurende die tydperk meer daarop gekonsentreer om 'n beter verskaffer basis te ontwikkel om die plaaslike mark te bevredig. 'n Uitgebreide literatuurstudie, fokus op suksesvolle globaliserings beginsels wat ondersoek moet word voordat 'n maatskappy dit kan oorweeg om deel van die globale netwerk te word. Die literatuurstudie word gevolg deur 'n studie oor industrie spesifieke eksterne- en interne invloede, wat 'n impak sal hê op die ontwikkeling van globale prosesse vir 'n Suid-Afrikaanse motorvervaardiger. Die literatuurstudie word as 'n riglyn gebruik vir die res van die studie. AI die prosesse in die literatuurstudie word nie noodwendig deur die gekose vervaardiger gebruik nie, maar kan 'n invloed uitoefen op die besluite wat deur die vervaardiger gemaak word. Die gevolgtrekking skenk aandag aan die suksesfaktore wat die toekoms van die Suid-Afrilaanse vervaardiger in die globale samelewing sal bepaal. Die aanbevelings konsentreer op die aanhoudende veranderinge, tegnologies en nie-tegnologies, wat in die globale samelewing plaasvind. Daar word kortliks beskryf hoe die vervaardiger die veranderinge tot sy voordeel kan gebruik. Die velde van verandering waarop gekonsentreer word is "ecommerce", bestuur, strategie, verskaffer ontwikkeling en produk ontwikkeling.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/49689
This item appears in the following collections: